Stäng  

2017-07-12

Öppna två nya stationer för regionaltåg kring Stockholm

Uppgradera Mälardalstrafiken – det finns vissa möjligheter redan idag. Karlberg station och Södra station bör erbjuda uppehåll för vissa regionaltåg.

Äntligen är Citybanans tunnel under Stockholm klar och SLs pendeltåg går på separata spår hela vägen från Södra station till Tomteboda, så att de kan gå separat från regionaltågen och fjärrtågen. Det betyder bekvämare byten för dem som ska byta till tunnelbanan och det betyder bättre tillgänglighet till stora delar av innerstan för pendeltågsresenärerna. Det som nu återstår för att förbättra situationen för övriga resenärer i Mälardalen – den stora region som faktiskt medverkat i finansieringen av Citybanan – och dessa är nu under sommaren i stor utsträckning utsatta för provisorier och ersättningstrafik, allt för att öka kapaciteten även i regionaltågstrafiken. Men hittills har inte några höga ambitioner presenterats. De kommer säkert, och de handlar troligen mest om turtäthet och restider. Men det finns åtskilligt andra förbättringar behöver studeras seriöst som inte har egentligen lagts på bordet. Därför är det nu på tiden att lyfta den frågan.

Hela storstockholmsregionen, det vill säga mälardalslänen, har starka behov av goda kontakter med Stockholm, och inte bara med det som ligger närmast till vid Centralen. Det är bra att man kan byta till tunnelbanan på några stationer, men bytet vid Stockholm C har inte förbättrats för regionaltågsresenärerna. De kan fortfarande gå av vid Centralen och byta till tunnelbanan, de kan gå av vid Flemingsberg och ta pendeltågen, och för dem som kommer på Västeråsbanan kan man byta till tunnelbanan vid Sundbyberg. Om ett antal år kommer man att kunna byta vid Barkarby, men det är många år dit. Regionaltågsresenärerna norrifrån kan bara nå Centralen för att få ett bra byte till tunnelbanan och för att nå pendeltågen måste man byta redan i Märsta, vilket ger en påtagligt längre restid. Resandet från Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping, liksom för regionaltågsresenärer från Östergötland kan med dagens trafikering endast använda Stockholm Central. Det krävs bättre tillgänglighet till södra innerstan och till norra innerstan även för regionaltågsresenärerna. Alla ska inte till Centralplan.

Pendeltågen använder inte längre Karlbergs station, som står oanvänd, vilket gör att det nu kan bli möjligt att låta vissa regionaltåg göra ett uppehåll i Karlberg. Det har inte varit möjligt tidigare på grund av plattformskapaciteten så länge SL-pendeltågen använt Karlberg. Nu finns möjligheten. Många resenärer önskar nå sitt resmål på Karolinska sjukhuset och Institutet eller till Sankt Eriksgatan. Intressant nog kan tillgängligheten till halvcentrala delar i Stockholm ökas både för norrifrån och söderifrån kommande. Södra stations ena plattform står idag tom och utan användning, eftersom alla SL-pendeltåg använder den norra plattformen. Vid den södra plattformen passerar det ena regionaltåget och fjärrtåget efter det andra utan att stanna. Även här finns möjligheter att låta vissa regionaltåg stanna så att resenärer till Södermalm får en avsevärd tidsvinst. Med genomgående regionaltåg, genom Stockholm, betyder det också att vissa genomgående regionaltåg skulle kunna stanna både vid Karlberg och vid Södra station, vilket betyder en ytterligare tidsvinst för de resenärer som ska genom staden till andra sidan Slussen.


Länge framfördes lokalt kommunalt håll tanken att Karlbergs station skulle rivas när pendeltågen slutade gå dit. Men den roll som Karlbergs station, liksom Södra station, kan spela för att öka attraktiviteten i kollektivresealternativet i hela Mälardalen måste uppmärksammas. Hittills har dessa önskemål betraktats som orealistiska, men det är de inte längre. Och Trafikverket har fattat det kloka beslutet att inte riva Karlbergs station, utan låta den stå kvar som en reservmöjlighet. Och det är naturligtvis klokt även med tanke på tågkaos som kan uppstå när signalfel eller växelfel ställer till det för resenärerna. En reservavstigningsplats kan behövas även för fjärrtågen. Med en viss användning av Karlberg för regionaltågen och av Södra stations södra plattform så kommer minimikrav för resenärerna automatiskt att vara uppfyllda. I så fall skulle exempelvis den rulltrappa som stått oreparerad på Karlbergs station de sista månaderna inte bara nonchalerats utan faktiskt reparerats. Men nu finns tid att göra det. För uppehåll för regionaltåg på Karlberg och Södra station kommer inte att bli förverkligade förrän allra tidigast 2018.