Stäng  

2017-05-25

Stockholms pendeltåg - ändringar inför trafikstarten på Citybanan

Den 10 juli börjar pendeltågen i Stockholm, alla linjer, gå genom Citybanans tunnel under centrala Stockholm. Den nya stationen Stockholm City är en av de numera fem olika stationer som ingår i den stora knutpunkt som Stockholm C är, både för regionala, lokala och långväga resor. Med alla pendeltågslinjer avses här de tre linjerna som passerar Stockholms centrum: linjerna 35 Bålsta-Nynäshamn, linje 36 Södertälje-Märsta och linje 38 Älvsjö-Arlanda-Uppsala. Alla dessa kommer dessutom att stanna vid den nya stationen Stockholm Odenplan, som ersätter Karlberg för de nuvarande pendeltågen. Samtidigt sker vissa ändringar i busstrafiken i Stockholms innerstad, så att anslutningarna mellan pendeltåg och stadsbussar kan ske vid Odenplan istället för vid Karlberg.

Att turtätheten inte omedelbart utökats trots att kapaciteten i spårsystemen nu utökas hänger samman med att hela trafiksystemet måste trimmas in, så att det nya systemet kan fungera fullt ut. Senare kommer ökad turtäthet att införas.

De nya stationerna vid Centralen och Odenplan har glasdörrar i plattformskanterna, och det ökar säkerheten för passagerarna. Båda stationerna har fått en påkostad konstnärlig utsmyckning, och alla resenärer kommer att uppskatta de rymliga, välbyggda och välordnade plattformarna. Det kommer att bli något mindre trångt och kortare att gå för många resenärer vid byten. Möjligen kan man befara att bytena vid Odenplan kommer att skapa trängsel på Odenplans tunnelbaneplattform, som ju blivit smalare genom att rulltrapporna från pendeltågen ligger i glasade hus mitt på plattformen.

Inför inkopplingen av Citybanan kommer dock pendeltågen att vara delvis inställda på den centrala delen av sträckorna genom Stockholm under en dryg vecka. Det gäller från den 29 juni till den 9 juli, med olika avstängningar under tre olka perioder. Pendeltågen från Södertäljelinjen kommer att tillfälligt vända i Älvsjö, och därifrån anordnas en ersättande busslinje till tunnelbanan i Telefoplan. Pendeltågen på Nynäsbanan kommer vissa dagar att få vända i Farsta strand, där anslutning kan fås från tunnelbanans station Farsta strand, visserligen med en lång gångsträcka till tunnelbanan.

Pendeltågen från Bålsta kommer bussar att gå mellan Jakobsberg och tunnelbanestationen Hjulsta. Tågen norrifrån, från Märsta och Uppsala-Arlanda kommer som det er ut att gå till Stockholm C, även när pendeltågstrafiken mellan Älvsjö och Stockholm C är inställd. Vissa dagar under perioden kommer pendeltågen att trafikeras, fastän med starkt reducerad trafik på den centrala sträckan till Älvsjö.

Den 9 juli invigs Citybanan av statsminister Stefan Löfven, Trafikverkets generaldirktör Lena Erixon och Stockholms län landstings Trafiknämnds ordförande Kristoffer Tamsons. Den ordinarie trafiken genom Citybanans tunnel startar på morgonen den 10 juli.

Att pendeltågstrafiken inte utökas omedelbart kan hänga samman med det stora upprustingsarbete som kommer att behöva genomföras sommaren 2018 och de två därpå följande somrarna. Det är Söderströmsbroarna, som efter sextio år måste ges ett underhåll.Söderströmsboarna är järnvägsbroarna mellan Södermalm och Riddarholmen och mellan Riddarholmen och Centralstationen. Då kommer fjärrtågen till och från Stockholm söderifrån och söderut att bli tvungna att använda Flemingsberg eller Stockholm Södra som slutstation. Under dessa sommarmånader kommer resenärerna att hänvisas till att resa med pendeltågen mellan Stockholm C och Södra station respektive Flemingsberg. Enligt planerna ska fjärrtågen vända i flemingsberg och Svealandsbanans tåg och övriga regionala tåg vända vid Södra station. Det kan komma att krävas anpassningar och det kan vara bakgrunden till att man inte omedelbart vill införa förbättringar som efter elva månader måste förändras. Kapaciteten är fortarande ganska begränsad, även om i grunden fyra spår genom Stockholm faktiskt är bättre än två. Men dessa somrar med brorenovering kommer situationen att återigen handla om att det under sommarmånaderna bara finns två användbara spår, fastän 2018 blir det de två nybyggda.