Stäng  

2015-07-26

Kollektivtrafik och hållbara metoder i fokus i Almedalen

Almedalen 2015 var ett stort mingel och diskussionsevenemang som omfattade mer än 3500 presentationer i from av föredrag, paneldiskussioner, utfrågningar, debatter och inbjudningar till diskussioner och mingel. Alla föredrag fanns iochförsig samlade i en katalog av karaktären gammaldags telefonkatalog, men man kunde också söka sig fram ämnesvis i datorprogram. Alla föredrag och debatter är i princip öppna för den som vill komma och lyssna. Äger evenemanget rum inom hus kan det bli ont om plats och trängsel, men vissa äger rum utomhus eller i ett tält med högtalare eller i en gatukorsning eller på att torg. De speciella minglen äger ofta rum på kvällen och bygger på att att ett antal personer som förutsätts vara intresserade får inbjudningar i förväg, och förväntas tala om ifall de avser att komma. Eftersom de där ofta bjuds på något att äta och att dricka så behöver arrangören veta i förväg hur många som kommer. Den som får reda på att ett visst arrangemang som kräver föranmälan kan ofta anmäla sig på egen hand och förklara sitt intresse. Men en mycket stor del av nyttan med mötena under Almedalsveckan i Visby består faktiskt i spontana möten med personer som man egentligen sökt eller som man inser att man egentligen borde ha sökt. Dessa möten sker förstås lika mycket på olika seminarier som på gatan eller på ett mingel. Faktum är att den största nyttan med Almedalsarrangemangen inte är att det skrivs eller rapporteras i radio och TV om de ämnen som presenteras, utan just att åtskilliga tvärkontakter uppstår på ett sätt som de inte gör spontant när alla är fullt upptagna med sina dagliga sysslor.

En intressant sak med årets almedalsvecka var att en påtagligt stor andel av alla föredrag och andra presentationer hade en rubrik som handlade om hållbarhet. Alla vill framhålla sin verksamhet som den verkligt hållbara verksamheten. Det gäller även för verksamhet som av allt att döma inte alls handlar om hållbarhet, exempelvis bilindustrin som framhåller sin förmenta hållbarhet. Förvånansvärt många har insett att klimatfrågan inte bara är något som det pratas om, utan det kravs åtgärder i vars och ens tillvaro. Almedalsveckan behandlar alla slags verksamheter, och trafikfrågorna är ju inte dominerande. Men inom trafikområdet gäller det för alla att visa att energiåtgången är liten eller måttlig, att investeringarna leder till låga driftkostnader, att fotgängare, cyklister och kollektivresenärer ska prioriteras i stadsplanering och i samhällsplanering i övrigt.


Infrastrukturminister Anna Johansson deltog i en debatt om vardagens infrastruktur som givetvis berörde investeringar och drift, där också Jessica Rosencrantz från TU deltog. I ett annat seminarium deltog Björn Westerberg från Branschföreningen Tågoperatörerna och Torbjörn Sunesson från Trafikverket i en debatt om bristande infrastrutkurinvesteringar.

Fördubblingsarbetet i kollektivtrafiken debatterades av Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholm och Birgitta Losman från Västra Götaland med flera. Båda gav ett engagerat intryck och föreföll driva fördubblingen målmedvetet. Inledningsanförandet av Kerstin Brundell Freij gav en mycket god grund för vidare åtgärder.

Tisdagens semiarium om ökad konkurrenskraft för järnvägen kändes angeläget, liksom seminariet om värdet av pålitlig kollektivtrafik i form av spårtrafik för tillväxt och värdestegring i stadsbyggnad, där fastighetsbranschens Rudolf Antoni påpekade att ”lagt spår ligger” vilket skapar tilltror till seriös satsning. Liksom statssekreterare Anders Almgren (s) underströk. I ett seminarium på onsdagen, arrangerat av kontantupproret, under ledning av förre rikspolischefen Björn Eriksson, fokuserades på kravet att kunna använda kontanter för att alla medborgare ska kunna delta i det demokratiska samhällslivet. Trivectors seminarium om en onödig motsättning mellan så kallad BRT och spårvagnar, där kapacitetsfaktorn är den mest avgörande, något som även slår igenom i ekonomiska kalkyler, något som Anna Grönlund tycktes inte vilja begripa.

Stadsplaneringen för hållbara transporter fokuserades i ett seminarium där cykletransprotfirman Move-on-bike med vd Jeppe Jensson framträdde, understödd av trafikborgarrådet i Stockholm Daniels Helldén. I ett seminarium om kollektivtrafiken i nordostsektorn i Stockholm anförde kommunerna i området en samfälld planering för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda som en mycket värdefull och kostnadseffektiv åtgärd, helt enkelt för att man kan förflytta mycket bilresande till kollektivtrafiken genom en kort banförlängning på 13 km och en sluthållplats enligt detaljplan framför Sky City. Det ger både arbetsresmöjligheter och goda bytesmöjligheter såväl för resor vidare med flyg och per tåg till Uppsala och norrut, allt med attraktiv kvalitet.

Faktum är att kollektivtrafikens kvalitet i många avseenden står i fokus för samhällsutvecklingen, mycket mer än man tidigare kunde vänta sig.