Stäng  

2015-04-11

Resenärsforums årsmöte välbesökt

Resenärsforums årsmöte ägde rum den 9 april och lokalen var denna gång Riksdagshuset och Trafikutskottets sessionssal. Antalet deltagare var 30 personer.

Efter årsmötet presenterade Helena Leufstadius olika lösningar för finansiering av resenärsorganisationer i olika länder. I England har den kommersiella modellen från statens sida kompletterats med statsstöd till resenärsorganisationer som får uppdraget att med undersökningar ta reda på vad resenärerna tycker och att företräda resenärsperspektivet, som annars kommer i skymundan i konkurrensen. I Danmark har nyligen staten beslutat stöda den nya organisationen Passagerpulsen med samma sorts uppdrag. I Frankrike och Tyskland finns stora organisationer genom en sedan länge etablerad stark konsumentrörelse.

Resenärsforums ordförande sedan två år Karin Svensson Smith avslutade nu sitt ordförandeskap sedan hon invalts i Riksdagen och dessutom utsetts till ordförande i Trafikutskottet. Till ny ordförande valdes Christina Axelsson, som har lång erfarenhet av konsumentfrågor och en period varit verksam i TU. Till vice ordförande valdes Emil Frodlund och till nya ordinarie ledamöter valdes Mats Améen och Sofia Söderström.

Två personer lämnade styrelsen, tidigare vice ordföranden Lars Foberg och Jan-Åke Bosell, som dock kommer att fortsätta sitt uppdrag att sköta Nyhetsbreven. Stephan Bösch har under verksamhetsåret flyttat till Schweiz och har därför lämnat sitt styrelseuppdrag.

Den nya styrelsen har följande sammansättning.
Ordförande Christina Axelsson
Vice ordförande Emil Frodlund
Kassör Anders Björkström
Ordinarie ledamot Christer Wilhelmsson
Ordinarie ledamot Helena Leufstadius
Ordinarie ledamot Mats Améen
Ordinarie ledamot Johnny Bröndt
Ordinarie ledamot Sofia Söderström
Ersättare Ingemar Lundin, Huskvarna
Ersättare Mårten Zetterman
Ersättare Thomas Montgomery
Ersättare Bernt Månsson
Ersättare Isabel Dellacasa Lindberg

Styrelsen har en geografiskt väl spridd sammansättning med hemorter Malmö, Lund, Kungsbacka, Göteborg, Stockholm, Nynäshamn, Jönköping, Västerås, Söderhamn.