Stäng  

2014-06-18

Nattågen från Köpenhamn söderut är hotade

Sovvagnstågen från Köpenhamn till Basel och till Köln-Amsterdam föreslås indraget.

Det nattåg som diskuteras är en del i ett helt system av nattåg som än så länge varje natt startar på tre olika ställen och slutar på tre olika ställen. De fem-sex svansarna sammanförs varje natt i Hannover och där byter de vagnar med varandra. Tågsystemet består av sovvagnarna från Amsterdam via Köln till Köpenhamn. En del startar i Basel och går via Frankfurt till Hannover. En del startar i Prag och går via Berlin till Hannover och en del startar i Warszawa och går via Berlin till de tre eller fyra andra destinationerna. Det handlar alltså om ett europeiskt gemensamt nattåg, med en rad länder inblandade. Från Basel vagnar mot Köpenhamn, Prag och Warszawa. Från Köpenhamn går vagnar till Köln-Amsterdam, till Basel och till Berlin-Prag och Warszawa.

Det är helt klart att sovvagnstrafik i sin nuvarande tekniska utformning inte är lätt att få lönsamhet i. Vagnarna kan bara rulla en tur per dygn, och antalet passagerare per vagn är inte ens hälften av antalet i en sittvagn.

Jag deltog i lördags (14 juni) i EPFs (European Passengers' Federation) styrelsesammanträde, denna gång i Köln, där bland annat denna fråga togs upp. Resenärsforum är den svenska representanten i denna europeiska organisation för kollektivresenärer. EPF-styrelsen konstaterade att denna typ av mellaneuropeiskt samarbete som berör många medlemsländer har ett stort värde som överstiger de rent företagsekonomiska. Att knyta samman Europas politiska liv, kulturliv och sociala liv går mycket lättare om man kan vistas i en stad ena dagen och ändå vara i en annan stad nästa dag. Här skulle EU kunna göra en konstruktiv insats. Det görs redan av EU för viss regional gränsöverskridande kollektivtrafik, både tåg och buss. EPF kommer nu att göra en framstöt till den kommissionär som inom kort kommer att utses och till den rapportör som i EU-parlamentet kommer att hantera dessa frågor. Syftet är till att börja med se till att nattåget inte dras in utan att en ordentlig utredning av konsekvenserna har utförts. Det bör definitivt betyda att den inte bör gå att dra in i december 2014 utan tidigast om ett år. Jag har en god förhoppning att denna fråga ska kunna drivas konstruktivt, eftersom det europeiska brukarperspektivet brukar tillmätas rätt stor vikt. I varje fall är detta ett sätt att ställa detta förslag under debatt. Det är ju så att förslaget om indragning av nattåget också kommer att diskuteras ytterligare på den internationella tågplaneringskonferensen. Sista ordet är ännu inte sagt. Numera deltar inte SJ AB i dessa konferenser, utan det är Trafikverket som representerar svenska intressen. Resenärernas intressen måste vi framföra själva. Och faktum är att detta tåg som går från Köpenhamn är till nytta för en mängd svenska resenärer som startar sin utlandsresa per tåg i Köpenhamn.


Vi kan notera att vissa länder rent politiskt ser nattågen som en belastning och ett hinder för utvecklingen av snabbtågen. Så är det i Frankrike, som numera nästan inte har ett enda nattåg till Paris. Det är möjligt att en ny teknik behöver utvecklas. Men helt klart är att vissa ortrelationer har så stora avstånd att det inte är möjligt att resa ens med snabbtåg mellan dem. Då kommer nattågsresor ändå att behövas, om inte annat så av klimatskäl. Även flygresor tar tid och tidiga morgonturer eller sena kvällsturer är inte så vanliga som man kan föreställa sig.

Kurt Hultgren, Resenärsforum