Stäng  

2012-05-31

SL säljer sommarkort för fyra månader maj-augusti även 2012 – trots besked om motsatsen

Uppgifter har förekommit att SL i år inte har erbjudit något sommarkort. Av allt att döma är det säljstället Pressbyrån som systematiskt har givit fel information till resenärerna som velat köpa sommarkort. De har fått beskedet att sommarkort inte säljs i år. Många resenärer köpte ett sommarkort förra sommaren och fann det mycket enkelt och attraktivt, eftersom man med sommarkortet kan betala enkelt utan att trassla med kortare periodkort eller remsor under semesterperioden. Sommarkortet är billigare än fyra månadsbiljetter eller en månadsbiljett och en tremånadersbiljett. Semestern gör biljettköpen krångliga och besvärliga att kalkylera, och SLs erbjudande eliminerar på ett utmärkt sätt problemen.

Att Pressbyrån tycks ha systematiskt felinformerat resenärerna drabbar ett stort antal kunder. Det är dessutom ett avtalsbrott gentemot SL, som anlitar Pressbyrån som säljkanal. Många trogna SL-resenärer har därför drabbats av denna felinformation. Det enda rimliga är att en överenskommelse träffas mellan SL och Pressbyrån om kompensation och att alla som har köpt onödigt dyra och krångliga biljetter får byta in dem mot det sommarkort de hade velat köpa. Det betyder att ett visst belopp kan behöva betalas tillbaka till dessa resenärer, men det är den enda rimliga lösningen. Rimligen borde alla som så önskar erbjudas att lösa upp sig omedelbart. Sedan får SL göra upp med Pressbyrån om vem som ska stå för de extra kostnaderna. SL kan enkelt hantera utbytet av biljetter på sina fasta butiker, de s k ”SL-Center”.

Resenärsforum uppmanar alla trogna SL-resenärer som har drabbats av denna felinformation att vända sig till SL Kundtjänst. Dit kan man ringa, mejla eller skriva brev. Sedan kan hanteringen skötas genom ett SL-Center. Då kan man få inlösen, ny biljett och kompensation när nu Resenärsforum påtalat problemet.

Kalkylexempel:
Sommarkort maj-aug kostar 2400 kr
Fyra 30-dagarskort kostar 4x790 = 3160 kr
Ett 90-dagarskort och ett 30-dagarskort kostar 2300+790 = 3090 kr
Tre 30-dagarskort + remsor kostar (3x790) + (2x 200) = 2770 kr
(varje remsa innehåller 16 kuponger, dvs åtta resor inom en zon)
(Här angivna priser gäller normalpriserna för alla som inte har reducerat pris. Motsvarande kalkyl kan göras för reducerade priser.)