Stäng  

2011-11-23

Samtrafiken börjar sälja biljetter i egen kanal

Samtrafiken håller i all nationell tidtabellsinformation i sin tidtabellsdatabas och driver sin informationssida Resrobot, där både tåg, buss, flyg och båt finns redovisad, även bilresealternativet kan jämföras. Hittills har dock endast restiderna med byten och kombinationer erbjudits, medan biljetterna måst köpas via en annan kanal. De Nästan alla bljetter har köpts via den SJ-ägda säljkanalen Linkon, som bygger hela sin försäljning på det gamla platsbokningssystemet Petra, både i tåg med obligatorisk platsbokning och i tåg och bussar utan obligatorisk platsbokning.

Situationen förändras nu när alla trafikföretag vill kunna sälja sina biljetter utan att de ska gå genom ett bolag som är ett helägt dotterbolag till SJ AB. Samtrafiken ägs ju branschen som helhet, genom 35 ägare idag, troligen fler i framtiden, vartill kommer att antal partnerbolag som bidrar med information utan att vara ägare.

Vid Samtrafikens stora konferens i den 26-27 oktober redogjorde Jarl Klang från Samtrafiken för den nya säljkanal, som Samtrafiken planerar. Den kommer att vara helt neutral i förhållande till alla operatörer. I dagsläget kan man inte köpa biljetter via Samtrafikens hemsida Resrobot. Den nya säljkanalen ska bygga på försäljning via internet och mobiler. Det blir alltså en neutral kanal som blir komplett tillsammans med informationssystemet GTT (Resrobot), och blir fristående från hittillsvarande biljettsystem hos Linkon. Samtrafikens nya säljkanal kommer till att börja med inte att tillhandahålla platsbokning. Men eftersom 97 procent av alla resor sker utan platsbiljett så är det inte en allvarlig begränsning i ett första steg. Resterande 3 procent utgörs av resor som bokas i Petra eller Tag Plats. Det nya säljsystemet kommer att sälja spontana resor via mobiltelefoner och planerade resor via Internet. Mobilen kommer att användas genom en virtuell plånbok kopplad till kundens kreditkort. Det blir en nationell lösning. Alla operatörer behöver aktivt ansluta sig. Tidpunkten för när det nya systemet ska börja sälja biljetter meddelades inte, men det beräknas successivt starta efter januari 2012.