Stäng  

2010-08-22

Spårvägslinje 7 till Sergels torg

Med tal av SLs vd Göran Gunnarsson, av finansborgarrådet Sten Nordin och av landstingsrådet Christer G Wennerholm, tillika ordförande i SL, invigdes SLs nya Cityspårvägslinje 7 under lördagen. På eftermiddagen fick allmänheten prova att åka med de nybyggda spårvagnarna, som är av samma typ som de som just levereras inte bara till Stockholm utan också till Norrköping och Frankfurt am Main. En ny byteshållplats har nu inrättats vid Kungsträdgården, där både bussarna på Kungsträdgårdsgatan och bussar och spårvagnar på Hamngatan stannar. Däremot stannar 7-an inte vid Norrmalmstorg utan går direkt mellan Nybroplan och Kungsträdgården. Sluthållplatsen tills vidare är vid Sergels torg, under Malmskillnadsgatans viadukt, vilket gör att gångväg blir kort mellan tunnelbanan och spårvägshållplatsen. Spårvagnarna skyltas "7 Sergels torg T-Centralen". I nästa etapp kommer linjen att gå vidare till Centralen och till Fridhemsplan och de nya bostadsområdena på nordvästra Kungsholmen. Spårväg City planeras även i sin östra ände gå vidare från Djurgårdsbron till den nya bebyggelsen i Värtan, den s k Norra Djurgårdsstaden. spårväg City planeras gå till Ropsten där den koommer att knytas samman med Lidingöbanan som nu också upprustas.

Busslinje 47, som inrättades 1967 när innerstadsspårvägarna lades ned, kommer nu att upphöra. Delen från Sergels Torg till Waldemarsudde ersätts från måndagen den 23 august med spårvägslinje 7 i SLs regi. Museispårvägstrafiken kommer att även i fortsättningen vända vid Norrmalmstorg, och museilinjen kommer att heta 7N. 47-ans sträckning mellan Sergels torg och Karlberg kommer från den 23 augusti att övertas av busslinje 69, som alltså kommer att gå som 47 hela vägen från Karlberg till Djurgårdsbron, för att där liksom tidigare gå till Blockhusudden. Under ett par år har 69-an i sin västra ände gått vidare från Sergels torg till Kungsholmen och Fridhemsplan via Rådhuset. Den delen av 69-an ersätts nu av en den återupprättade 52-an, som ska gå från Fridhemsplan vid Rådhuset till Nybroplan och vända där.

Under söndagen den 22 augusti kommer spårvägslinje 7 att köra för gratis provåkande alllmänhet samtdigt som 47-an fortfarande går kvar sin sista dag. På måndag började den ordinarie trafiken.

De nya spårvagnarna har fått en trist svart färg med gula ränder. Det uppges vara resultatet av en omröstning på nätet där allmänheten haft tre egendomliga förslag att välja på. Man kan hoppas att spårvagnarna i framtiden kan få en gladare och tydligare färg, till exempel lika som spårvagnarna på Tvärspårvägslinjen 22 och på Lidingöbanan 21. Även den klargula färgen som de från Norrköping lånade vagnarna hade en glad färg. Att SL nu till att börja med använder inlånade spårvagnar beror på att leveranstiden för de nybeställda vagnarna var lite för lång. De kommer att levereras under det kommande året och ersätta dem som nu rullar.