Stäng  

2010-05-17

Skillnader mellan Lundinska utredningen och regeringens proposition om ny koll-lag

Den proposition som regeringen den 8 april beslutade att förelägga riksdagen skiljer sig på vissa punkter från den utredning som leddes av Ulf Lundin. Viktigast är att de olika länsorganen fortfarande kommer att kunna göra upphandlingar genom ett aktiebolag, när upphandlingar väl ska göras. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att ersätta de nuvarande trafikhuvudmännen. Däremot kommer det inte att införas en nationell kollektivtrafikmyndighet. Den långväga kollektivtrafiken, som inte bara går till nästa län, kommer att förutsättas vara kommersiell helt och hållen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att sörja för att kollektivtrafiken blir pålitlig och inte ryckig, genom sin möjlighet att införa trafikplikt när så behövs. Den nya lagen förutsätts träda i kraft 2012, enligt en särskild reglering av övergångsprocessen. En förutsättning för trafikplikt mm är att trafiken till övervägande del utgörs av arbetsresor eller vardagsresor.

Processen för införande av den nya kollektivtrafiklagen framgår av den presentation som Näringsdepartementets Ulf Andersson redovisade vid Trafikforums Kollektivtrafikdag i Stockholm den 11 maj.

Ulf Anderssons presentation kan studeras nedan. Riksdagen beräknas fatta beslut om den nya kollektivtrafiklagen den 22 juni.