Stäng  

2010-05-09

Svensk Kollektivtrafik snabbutreder kompatibelt reskort

Svensk Kollektivtrafik meddelade den 7 maj att en strategi och en handlingsplan ska tas fram för framtida införande av en enkel betalningslösning. Den ska enligt pressmedelandet finnas på plats 2012 när den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft. Utredare blir Sören Belin, tidigare vice vd på SAS ioch vd för Green Cargo.

Uttalandena från Sören Belin och Charlotte Wäreborn Schultz, vd på Svensk Kollektivtrafik, understryker att systemet ska respektera trafikföretagens redan gjorda investeringar och trafikföretagens behov av effektivitet. Det framgår däremot inte på vilket sätt som det nya biljettsystemet ska vara, som det heter, enkelt och trovärdigt för kunderna.

Resenärsforum konstaterar att det brådskar med ett biljettsystem som respekterar resenärernas behov att kunna betala med kredit (betalning i efterhand) och med hjälp av en reskassa (för dem vill som det). Det räcker inte med endera. EPF hade enkla kompatibla betalningssätt som en av punkterna på den europeiska passagerarkonferensen i Malmö i mars. EU-direktoratet DG TREN, nu DG MOVE, har påbörjat en studie av hur ett kompatibelt reskort på europeisk nivå ska kunna införas. Resenärsforums uppfattning är att det brådskar med ett kompatibelt system, både i Sverige och på europeisk nivå. Resenärsforum förutsätter att det nya systemet kommer snabbt och att det tillgodoser både kreditmöjlighet och reskassa. Det är mycket viktigare för resenärerna än att de felinvesteringar som trafikhuvudmännen gjort kan utnyttjas. Om felinvesteringar har gjorts så bör dessa bytas ut snarast. De provisorier och halvmesyrer som införts under de senaste tio åren har bara fördröjt utvecklingen av bättre service. För att uppnå ökad attraktivtet måste resenärskraven tillgodoses, inte endast kraven på billig produktion. Det finns redan en teknisk plattform. Kanske skulle alla trafikföretag börja använda den? Det finns egentligen inte behov av en ny utredning. Det gäller däremot att alla trafikföretagen visar sin goda vilja. De måste inse att inte alla ska ha sina egna system. Trafikföretagen ska inte konkurrera med varandra, de ska samverka med varandra, för att resenärerna ska finna det enkelt och attraktivt. Ett sådant betalningssystem ökar konkurrensen i service, eftersom resenärerna kan välja mella olika bolag med olika priser, om de kan betala på samma vis. De ska enkelt välja bolag. Då sker konkurrensen på rätt område, inte med inlåsta biljettsystem.

Inte bara lokaltrafiken bör omfattas, utan också längre tågresor. Till att börja med bör de kompatibla biljetterna kunna användas i sådana tåg som inte har platsbokning.

I Danmark finns redan ett resekort som gäller i alla danska regioner. Det gäller både i lokaltrafiken (bussar, lokaltåg, metro) och på de långväga tågen. På långväga tåg gäller de endast när man reser utan platsbiljett, men de flesta tåg i Danmark kräver ingen platsbokning. Danmark ligger före Sverige. Genom avläsning av korten kan intäkterna fördelas på alla trafikföretagen i förhållande till resandet.

I nästa skede bör även platsbokning kunna göras och lagras på korten. Olika bolag, sträckor och förbindelser kan ha olika priser, och det är helt i sin ordning. Bara det är enkelt att betala.

(Kurt Hultgren)