Stäng  

2010-04-01

SJs biljettsystem granskas av Konsumentverket

Konsumentverket kommer att undersöka ifall SJs prissystem innebär diskriminering eller snedvridning eller om utanonnserade priser är icke-tillgängliga lockpriser. Jesiie Cargill-Ek, jurist på Konsumentverket, konstaterar att de lägsta priserna inte ens tycks tillgängliga för SJs egen säljpersonal, vilket inte verkar förtoendeingivande. Särskilt kommer Konsumentverket att studera de billiga priser som släpps 90 dagar före resdagen. Det finns uppgifter som tyder på att inte alla dessa biljetter, hur många eller få de än är, inte finns tillgängliga ens den dagen. Det påstås finnas en spärr för somliga av dessa biljetter, villket SJ AB förnekar.

SJ hänvisar till sitt dynamiska prissystem. Att resenärerna har svårt att få en uppfattning om vilka priser som gäller beror på att det inte finns några offentligt meddelade priser, inte ens maxpriser. Av allt att döma finns dock ett internt maxpris, som resenärerna inte får kännedom om. SJs presschef Dag Rosander meddelar att priserna inte har höjts utan sänkts i genomnitt jämfört med det gamla prissystemet, och att de nya priserna ligger på nivån 7 procent lägre än den gamla normalprisnivån. Det innebär att det nya genomsnittspriset alltså ligger på 93 procent av den gamla normalprisnivån. Föreställningen att det nya prissystemet ger stora möjligheter till låga biljettpriser är alltså starkt överdriven. De allra flesta biljetter ligger när de högsta priserna, inte nära de nya lågpriserna.

Det är naturligt att andelen biljetter sålda till lågt pris är som lägst i de tåg som har stor eller mycket stor efterfrågan. Det är lättare att få tag i billiga biljetter till tåg som går vid tidpunkter när det är få resenärer som önskar resa. Detta är naturligt, och det är ju idén med att erbjuda lägre priser just då. De resenärer som verkligen kan flytta sitt resande till en tidpunkt när det finns tomma platser ska uppmuntras att flytta sina resor dit. Och då blir det plats för fler resenärer som betalar ett högre pris i de fullsatta tågen.

Resenärsforums uppfattning är att många resenärer är nöjda med att det finns billiga biljetter att tillgå, dock under förutsättning att de inte är bortspärrade. Klagomålen på de högre biljettpriserna gäller särskilt att man inte kan får reda på iförväg vad en biljett kostar, eftersom inga normalpriser längre offetliggörs. Resenärsforum har betecknat SJs dynamiska prissystem som lotteriprissystem, just för att man inte kan få reda på i förväg vad som gäller. Man kan gissa och försöka, men man kan inte få ett bestämt besked.

Resenärsforum planerar en undersökning bland resenärerna för att få reda på hur resenärerna betraktar ett dynamiskt prissystem av detta slag.

(källa bl a DN 2010-03-31)