Stäng  

2010-03-06

Tågresenärernas rättigheter, ersättningar och kompensation

Vid störningar i trafiken gäller regler för ersättning med de minminivåer som tidigare har beskrivits. Därutover kan trafikföretagen erbjuda kompensation. Skillnaden mellan ersättning och kompensation är att ersättningen handlar om återbetalning av hela eller delar av biljettpriset. En kompensation är däremot ett erbjudande utöver ersättningen, för att få kunden att känna sig i någon mån kompenserad för dåliga upplevelser. Det handlar inte om stora belopp, men det handlar om erbjudanden som visar att företaget vill hålla sig väl med sina resenärer och förstår att resenären farit illa genom händelser som företaget delvis har ansvar för. Kompensationen är alltså ett åtagande av typen nedsatt pris på nästa köp eller liknande, eller mindre belopp i kontanter. Det handlar inte om skadestånd för förlorade affärer eller missade evenemang. Men kompensationen är ett seriöst sätt att visa medkänsla.

Resenärsforum vill också framhålla den möjlighet som den internationellt giltiga bestämmelsen CIV erbjuder den som råkar ut för en större försening eller inställt tåg. Trafikföretagen har då skyldighet att vidarebefordra varandras resenärer. Resenärerna kan alltså då resa med andra tågbolag, även i tåg med högre servicenivå än man har planerat resa i, utan extra kostnad. Det är ett sätt att begränsa skadeverkningarna av allvarliga tåghinder. Alla bolag är skyldiga att hjälpa varandra. Resenärsforum har framställt en sida med de regler som gäller. Den kommer att spridas på olika sätt. Den kan läsas på länken nedan.

Både SJ och SL har nu erbjudit resenärerna en bra kompensation för de svårigheter som resenärerna har fått utstå.

SJs kompensation innebär förlängd giltighet för årskort och månadskort och möjlighet att återlösa köpta kort. SLs kompensation är 160 kr avdrag på kommande månadskort, periodkort eller årskort för fullbetalande och 100 kr avdrag för biljetter med reducerat pris.