Stäng  

2010-03-03

Kompensation utöver miniminivån visar respekt för resenärerna

Storstockholm Lokaltrafik (SL) har snabbt tagit ett beslut om att sänka priset på 30-dagars biljetter med drygt 20 % för att ge resenärerna en kompensation för de problem de drabbades av för drygt en vecka sedan. Kompensation ges även till innehavare av flertalet övriga kort. Genom denna åtgärd känner resenärerna att de får "plåster på såren". Beslutet är glädjande också av den anledningen att problemen får en prislapp som kommer in i bolagets redovisning. De kostnader som bolaget har för restidsgarantin speglar ju långt ifrån resenärernas verkliga uppoffringar med tanke på att endast ett fåtal resenärer kan få tag i en taxi när tågen står stilla.


Skånetrafiken avser att ge en viss extra kompensation genom att förbättra innehållet i Sommarkortet. Västtrafik och Östgötatrafiken, som båda har drabbats av stora tågproblem, har ännu ej aviserat något extra utöver sedvanlig garanti.

SJ tillämpar sedan i höstas EU-minimivillkor och har ännu inte aviserat något extra mot bakgrund av den senaste tidens problem. Tågkompaniet, som svarar för den regionala tågtrafiken i Bergslagen, ersätter vid förseningar på mer än 30 minuter. Ett av tågbolagens problem är att Banverket inte ger dem någon som helst ersättning när fel uppstår i infrastrukturen. Det betyder att kostnaderna för vinterns tågproblem inte drabbar den ansvariga myndigheten utan faller helt på tågbolagen, länstrafikbolagen och resenärerna. Till bilden hör dock att SJ och de andra tågbolagen i vårt land betalar mycket låga avgifter till Banverket för att använda deras infrastruktur.

Det kan vara intressant att se hur det ser ut i våra grannländer.

I Finland har tågbolaget VR beslutat att ge både lokal- och fjärresenärer en rabatt på 25 % som ersättning för vinterproblemen. I sedvanliga fall tillämpas EU-förordningen med ersättning endast om förseningen överstiger en timme.

I Norge stärkte tågbolaget NSB sin restidsgaranti i början av februari. De betalar nu tillbaka 50 % av biljettpriset när förseningen överstiger 30 minuter. På vissa längre sträckor ska förseningen överstiga en timme för att man ska få denna ersättning. NSB har också lagt fast regler för ersättning till de resenärer som har månadskort. Dessa regler är betydligt förmånligare än EU:s minimivillkor, som tillämpas i bland annat Finland och Sverige.

Det är viktigt att ett affärsmässigt förhållande mellan konsument och producent utvecklas inom kollektivtrafiken. Det stärker resenärens roll och ökar trycket på trafikbolagen att hålla en hög kvalitetsnivå. Förhoppningsvis kommer Banverket att inse att de ekonomiskt måste stå för dagliga brister i infrastrukturen.

Jan-Åke Bosell Resenärsforum och Idégruppen Vi Resenärer