Stäng  

2009-12-30

Nytt årskort med Resplus gäller både på tåg och all regional kollektivtrafik

En överenskommelse har träffats mellan SJ AB och Samtrafiken i Sverige om utvidgad giltighet för SJs årskort. Både årskort Silver och Årskort Silver Plus kan nu kompletteras med en extra giltighet mot en extra avgift så att årskortet gäller på alla länstrafiksträckor i hela landet. Årskort Guld får denna extra giltighet utan extra avgift. Dessa nya produkter kan köpas sedan den 7 december. Merkostnaden för den extra giltigheten är 15 000 kronor per år. Priset för de tre korten med denna giltighet är 54 000 för Silver, 76 200 kr för Silver Plus och 80 400 för Guld.

Innehavare av årskort som vill utöka giltigheten för sitt redan innehavda kort kan göra det genom att lösa upp sig till den nya giltigheten.

Giltigheten på tåg är också omfattande. De nya korten gäller även på Tåg i Bergslagen, Öresundstågen inom Sverige, Tågkompaniet inom Sverige och på Mittnabotågen inom respektive län. De gäller också på en rad båtlinjer som drivs inom länstrafiken såsom alla Waxholmsbåtar inklusive Djurgårdsfärjan, Styrsöbåtarna, Kosterbåtarna, Venbåtarna och Ulvöbåtarna. Korten gäller också på SJ ABs tåg till Oslo, Kastrup och Köpenhamn. Men de gäller alltså inte på Öresundstågen till Kastrup, bara med SJ ABs tåg.

Det finns dock enstaka märkliga undantag. De nya korten gäller inte för avstigning på Arlanda C vid resam med pendeltågen. där ska även fortsättningsvis alla betala extra för att stiga av eller stiga på. De gäller heller inte på stadsbusstrafiken i Haparanda. Och korten gäller inte för resor över länsgräns med Mittnabotåget.

Att korten inte gäller på Veolias tåg eller på sådana DSBs tåg som inte går i regionaltrafik och inte heller på busslinjer som körs av Swebus eller Y-buss är mindre märkligt. Inte heller gäller det nya årskortet med Resplus på turistjärnvägar eller flygbussar, som ju inte ingår i länstrafikens utbud.

Resenärsforums välkomnar det nya utbudet av kort, eftersom denna sorts kort är starkt förenklande. Ett liknanade kort som gäller hela landets hela kollektivtrafik finns sedan många år i Schweiz, där utan några undantag, det så kallade "Generalabonement". I Schweiz är inslaget av regionaltrafik mycket stort. Det är många resenärer som köper "GA", som håller ett överkomligare pris än de svenska korten. De långväga resorna i Sverige påverkar naturligtvis priserna för kortet i Sverige. Det kan dock konstateras att de resenärer som har köpt de nya årskorten med resplustillägg kommer att kunna åka kollektivt på ett sätt som är mycket attraktivt och enkelt. Samtidigt vill Resenärsforum påpeka att resenärer i allmänhet också är intresserade av betala för sig, och att ju enklare det är desto bättre. Resenärsforum driver hårt kravet på ett kompatibelt resekort som gör att man kan betala för varje resa på vilket färdmedel som helst, och betala i efterhand, precis lika enkelt som när man kör sin bil och köper bensin överallt och får en faktura månaden därpå. Det är lika viktigt att det är enkelt för kollektivresenärerna som för bilisterna. Fördelningen av intäkterna på sådan reskortsförsäljning ska kunna ske på ett enkelt sätt genom datortekniken. Det är sådant som datorerna är bra på. Det ska kunna göras även för resor som inte är i förväg planerade, som de utmärkta resplusbiljetterna alltid är. Även spontanresor måste kunna göras, på samma sätt som när man kör bil. Detta kan nu årskortsresenärerna med Resplustillägg göra, utan förköp. (Om de inte ska gå av vid Arlanda eller åka Mittnabotåg mellan Ånge och Bräcke förstås, då måste förköp till). Resenärsforum framhåller att resenärerna vill kunna välja trafikföretag fritt i konkurrensen, inklusive sådana företag som inte ingår i årskortets giltighet. Och man ska inte behöva betala en förmögenhet i förskott för att få friheten att resa med kollektivtrafiken valfritt och betala för sig.

Ett separat gemensamt årskort för all regional kollektivtrafik skulle vara en stor tillgång för resenärer som ofta reser i olika län. Men Resplusårskortet går inte att köpa separat, endast som tillägg till SJ ABs årskort.

(källa bl a SJ AB, Svensk Kollektivtrafik, se även tidgare artiklar om kompatibla biljetter på Resenärsforums hemsida, gå in via arkiv-aktuellt; /KH)