Stäng  

2009-11-30

Tågresenärernas rättigheter - nytt från torsdag 3 dec

I hela EU börjar på torsdag den 3 december den nya förordningen om passagerarnas rättigheter vid tågresor att gälla. Det har tagit två år sedan beslutet fattades, och alla länder har haft tid på sig att förbereda sig för de nya reglerna. Resenärsforum, som är Kollektivresenärernas riksorganisation, hoppas att alla stationer kommer att flagga på torsdag.

En viktig regel är att tågpassagerare som behöver ledsagning till eller från tåget på stationen har rätt att få den hjälpen. Det införs ett system med ledsagning, som gäller för alla tågoperatörer, inte bara för SJ AB. Det nya systemet kommer till en början att fungera på 120 stationer i Sverige. Dessa stationer kommer att vara försedda med mötesplatser, där resenären kan träffa ledsagaren. Det finns inga formella krav för att få ledsagning. Det krävs ingen särskild legitimation. Det som gäller är att den resande själv anser sig behöva ledsagning.

Det är Banverket som tillsammans med Jernhusen AB organiserar det nya ledsagningssystemet. Alla resenärer som behöver ledsagning kan begära det i samband med sitt biljettköp. Det kan man göra både per telefon och vid köp på tågbolagets säljställe. Alla mötesplatser kommer att vara försedda med ett piktogram. På stora stationer kommer att finnas flera mötesplatser,, alltefter varifrån resenärerna kommer. I Stockholm kommer det att finnas mötesplatser vid Centralplan, i tunnelhallen, i Centralhallen och innanför ingången från Klarabergsviadukten.

Banverket och Jernhusen har engagerat ledsagare på alla 120 stationerna. Resenärerna kan beställa ledsagning 24 timmar före avresan. Om något skulle klicka när man anländer till stationen kommer det att finnas ett servicetelefonnummer, samma i hela Sverige, för att reda upp vad som eventuellt blivit fel.

Ett ledsagningssystem måste vara nationellt. Det duger inte att varje länstrafikområde är ett eget kungadöme, eftersom resenärerna reser från ett håll till ett annat, och systemet måste vara detsamma. Den nya EU-förordningen är tvingande, men det finns de trafikföretag som ännu inte har anslutit sig till systemet.

Successivt kommer antalet stationer med ledsagningsservide att utökas. Den som vill studera vilka orter som ingår kan läsa på www.stationsledsagning.se/hitta eller på Resenärsforums hemsida www.resenarsforum.se, där det finns en länk. Den som vill studera de olika stationerna i kartskisser och fotografier kan besöka www.stationsinfo.se

En annan nyhet den 3 december är att alla tågbolag är skyldiga att återbetala biljettpriset i kontanter, inte bara i form av tillgodkvitton, ifall tåget är mycket försenat eller inställt.

Relaterade länkar:
http://stationsledsagning.se/hitta
http://stationsinfo.se