Stäng  

2009-09-05

SJ ABs krångliga biljettsystem blir ännu krångligare

Den som köpt en biljett som inte är återköpbar har tidigare kunnat låta någon annan överta biljetten om man själv fått förhinder att resa. Detta är självfallet ingen brottslig handling. Det är naturligt att kunna dela med sig av det som man eventuellt inte själv har möjlighet att använda. Detta omöjliggörs med SJ ABs nya krav på legitimation. Ska det krävas ett gåvobrev eller en överlåtelsehandling bevittnad av två personer?

Det finns en tendens hos många kollektivtrafikföretag att behandla alla resenärer som potentiella brottslingar. Det är en mycket nedlåtande attityd, och den hör hemma i monopolvärlden. Den som råkar köpa fel lokaltrafikbiljett i en stad som man besöker löper hela tiden risken att bli utskälld, bötfälld och avslängd. Undra på att många tycker att det är enklare och trevligare att ta bilen.

SJ ABs krav på legitimation för alla resenärer är en följd av det biljettsystem som infördes för något år sedan. Att detta krångliga prissystemet med vad som kan betecknas lotteripriser ledde till en viss andrahandsmarknad – felaktigt betecknad som svartabörshandel – ingår i systemet. Det var uppenbarligen inte planerat. Det var ogenomtänkt. Syftet med det variabla prissystemet var just att låta fler åka i de tåg som går, helt enkelt genom att prissystemet fick ett antal personer att välja en billigare avgångstid än de ursprungligen tänkt sig. Resultatet har blivit fler resenärer och även totalt sett mer inkomster för SJ AB. Detta var ju just syftet. SJ AB har fått kritik för att de billiga biljetterna köpts upp av andrahandsaktörer. Dessa har kunnat göra sig en avans på att ta ett högre andrahandspris än SJ AB fick betalt. SJ AB känner sig sårat av att resenärerna klagar på bristen på lågprisbiljetter. Samtidigt är det just denna prisdifferentiering som gör att fler får rum på tågen och SJ AB får mer pengar i kassan.

Nu uppstår ett problem av girighetskaraktär: ”mycket ska ha mer”. SJ AB vill lägga under sig andrahandsmarknaden genom att införa legitimationskrav. Det finns inga medborgar- eller invånarlegitimationer i Sverige. Och personer från andra länder har inte alltid legitimation. SvD har noterat att nordiska medborgare inte behöver ha pass, tack vare den nordiska passunionen. SJ AB har till en början inte ens godtagit nordiska körkort som legitimation. Detta var så uppenbart diskriminerande att SJ AB nu tvingats backa på åtminstone den punkten.


SJ AB har fortfarande monopol på långväga tågresor i Sverige, även om monopolet håller på att avskaffas. Det statsägda monopolföretaget SJ AB trakasserar invånare och inresta så att dessa inte kan överlåta en redan köpt biljett på en annan person utan att de betraktas som i det närmaste brottslingar. Trafikföretagen har enligt lag rätt att utkräva förhöjda kontrollavgifter (”straffavgifter”) från dem som inte har rätt sorts biljett. Visserligen finns en kompletterande regel som undantar personer som uppenbarligen inte avsett att tjuvåka, men attityden är att resenärer är förmodade brottslingar. Detta är en mycket negativ attityd, som inte kan accepteras. Resenärerna bör behandlas välkomnande och med respekt. Det är en förutsättning för att ett trafikföretag ska bli betraktat som seriöst. Den kommande konkurrensen mellan trafikföretag medför förhoppningsvis att resenärerna måste behandlas som de beslutsfattare de i själva verket är. Det är resenärerna som avgör vad som är attraktivt. Resenärer som känner sig illa behandlade tycker inte att trafikföretaget är attraktivt.

Resenärsforum anser att den nya trafikpolitiken måste omfatta en regel om att varje trafikföretag ska föra en dialog med resenärerna. Och resenärerna kräver att det ska vara enkelt.

På Västkustbanan kör idag SJ AB parallellt med DSBFirst som kör på uppdrag av de länsvisa trafikhuvudmännen. DSBFirst har fasta priser för varje sträcka, och SJ AB har sitt vanliga lotteriprissystem. Det är bra att resenärerna kan välja mellan olika bolag.

Se även artikeln nedan 18 juli(KH)