Stäng  

2009-08-19

Göteborgsregionen planerar trängselavgifter som finansiering för kollektivtrafikinvesteringar

Enligt en utredning inom regionen Västra Götaland står det klart att trängelsavgifter bör användas för att finansiera Västlänken liksom Marieholmstunneln. Investeringarna uppgår till 30 miljarder, varav staten kan förväntas bidra med hälften. Banverket och vägverket föreslår att det regionala bidraget bör tas ut av dem som rör sig i regionen. En trängelsavgift, utan närmare redovisad utformning, kan ge tolv av de femton miljarderna och skapa den lösning som gör att den nödvändiga investeringen kommer till stånd. Trängselavgiften kan tidigast införas 2011. Ytterligare förbättringar inom kollektivtrafiken i göteborgsregionen ska också rymmas. Göteborgregionens dagliga pendlare reser endast till 19 procent kollektivt, medan Stockholmsregionen har 40 procent. De högre siffror som ibland redovisas för Stockholm är inte totalsiffror utan endast vissa infarter mellan vissa klockslag, alltså en missvisande siffra.

Jan Hallberg (m), ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, ser trängselavigfterna som den enda möjligheten att kunna genomföra de stora projekten. Men utformning och placering är ännu oklara frågor.

Västlänken är den tunnel under Göteborg som ska förbinda de olika pendeltågslinjerna kring Göteborg med varandra och med Göteborgs centrum. Västlänken kommer att göra att pendeltågen inte behöver vända vid Göteobrg C, som är en säckstation. Istället kan tågen köra en sväng från Centralen under centrum och komma ut till Västkustbanan och Boråsbanan söder om centrum. Det kommer att ge kortare restider för många kollektivresenärer och skapa ökad atttraktivitet för kollektivtrafiken. (källa bl a DN)