Stäng  

2009-07-30

Alltfler vill ta tåget

Det är helt fullt på alla tåg från Stockholm till Göteborg i morgon, fredagen den 31 juli, i både 1 och 2 klass i X2000-tågen såväl som i de vanliga tåg som går över Västerås. Det finns ett fåtal platser kvar på söndag för de som vill åka från Göteborg till Stockholm men då får de åka på kvällen. I vanliga fall kör SJ ett X2000-tåg i timmen på denna linje men under sommaren har trafiken dragits ned till ett X2000-tåg varannan timme.
Den uppkomna situationen kan inte skyllas på spårbrist. Fler persontåg får plats på spåren på vardagarna och det går betydligt färre godståg nu på grund av lågkonjunkturen och sommaren.
SJ sittplatskapacitet i fjärrtrafiken har inte utökats under de senaste 15 åren. I mitten av 1990-talet var alla dagens 43 X2000-tåg levererade och sedan dess har inget ytterligare X2000-tåg eller annat fjärrtåg satts i trafik. Inte heller SJs resurser när det gäller vanliga tåg, IC-tåg, har utökats under denna period. Kapaciteten i regionaltrafiken har dock förbättrats genom SJs nya dubbeldäckare och fler Öresundståg.

SJ beställde så sent som under förra året 20 nya snabbtåg för leverans nästa år. Detta förbättrar givetvis situationen i fjärrtrafiken men tillskottet löser dock inte fordonsbristen om järnvägen ska ta markandsandelar från bilismen. Hittills har intresset i första hand riktats mot inrikesflyget.
Den allmänna uppfattningen är att järnvägen lider av spårbrist för att möta en ökad efterfrågan, men faktum är att fordonsbristen är ett större hinder för järnvägens utveckling än dagens spårkapacitet. Det är sittplatsbristen mellan Stockholm och Göteborg kommande helg ett tydligt bevis på.
Ett annat tecken på den bristfälliga fordonsstandarden är att antalet förseningstimmar, som orsakats av lok och vagnar, har stigit kraftigt och närmar sig de förseningstimmar som beror på spår och signaler.
De turister som kommer till vårt land möts av överfyllda tåg på huvudlinjerna och av 30 år gamla fordon i den norrlandstrafik som riktar sig till denna målgrupp. Både SJ och Veolia Transport hyr sådana gamla vagnar av myndigheten Statens Järnvägar för norrlandstrafiken. Det finns inga andra resurser att tillgå.
Det är dags att lyfta upp fordonsfrågan och prioritera ned många önskningar om nya spår. Nya tåg ger oss tågresenärer fler sittplatser inom något år. Nya spår om 5 till 10 år är tyvärr ingen garanti för utökad sittplatskapacitet.
Jan-Åke Bosell