Stäng  

2009-07-18

SJs prissystem kritiseras

SJs prissystem, som av Resenärsforum betecknas som ett lotteriprissystem, har väckt kritik för sin oberäknelighet. Detta har uppmärksammats av TV4, som i sitt morgonprogram den 18 juli intervjuade Resenärsforums Jan-Åke Bosell. Jan-Åke underströk att de flesta resenärer vill känna till i förväg vilket pris en resa betingar. SJs system med priser som förändras successivt och på ett tämligen otydligt sätt, får många människor att dra sig från tågresandet. Somliga resenärer har tur och får en billig biljett, andra har otur och erbjuds en mycket dyrare biljett. Visserligen finns det de resenärer som kan planera i god tid för en resa som inte ändras och som blir en billig resa. Men alltför ofta blir de billiga biljetterna uppköpta av personer som sedan säljer dem vidare dyrt. Att SJ AB dessutom själv säljer biljetter på autktion på internet är visserligen en ytterligare möjlighet, men inte blir det enklare för dem som vill planera normal tid före avresan. Jan-Åke Bosell framhöll att det måste vara lika enkelt att köpa en biljett till en tågresa som det är att köpa bensin till sin bil.

TV4 följde upp sin morgonintervju med Jan-Åke Bosell med en intervju i kvällsnyheterna den 18 juli med SJ ABs styrelseordförande Ulf Adelsohn, som ansåg att SJ AB måste få in tillräckligt med intäkter för att att tågen ska kunna rulla. Resenärsforums kommentar var att ett enkelt prissystem kommer att bli en konkurrensfaktor när fler bolag så småningom kommer att köra på spåren i större skala. Denna sorts konkurrens har redan börjat. Resenärerna kräver enkelhet, både i prissystemet och i biljetthanteringen.