Stäng  

2009-07-10

Garantier vid förseningar – nya regler gör det både bättre och sämre

Trafikföretagens garantier om ersättningar vid förseningar kommer att förändras från en tidpunkt under hösten. Det hänger samman med att EU har beslutat att det ska finnas garantier för alla tågbolag i hela EU. I Sverige har det skilt avsevärt mellan olika tågbolag, och i andra länder är det likadant. De nya reglerna är minimiregler, och ett tågbolag kan mycket väl ha generösare regler än minimikraven, som träder i kraft den 3 december. De regler som nu träder i kraft gäller resor med tåg i hela EU. Nästa år beräknas motsvarande regler för bussresor och båtresor börja gälla. Tanken är att reglerna inte ska skilja sig åt mellan olika färdmedel.

SJ AB har hittills haft regler som inneburit att förseningar ersatts med tillgodokvitton på upp till hela biljettens belopp. Däremot har man inte lämnat några pengar tillbaka, endast tillgodkvitton. Dessa tillgodokvitton har endast gällt för en ny resa, och om den resan varit billigare har ingen mellanskillnad betalats ut. SJ ABs tillgodokvitton har endast gällt i ett år, sedan har de blivit värdelösa. En stor del av de tillgodokvitton som SJ AB lämnat ut har aldrig lösts in. EU-reglerna innebär att en resenär som ska ha ersättning ska kunna få den i kontanter. Därför har SJ AB beslutat att ändra sina ersättningsregler så att hela biljettbeloppet inte ska betalas ut ens i de sämsta fallen. SJ ABs nominella ersättningsnivå sänks alltså. Andra tågbolag som inte har haft samma regler som SJ AB kommer i gengäld att få tillämpa de nya EU-reglerna. För resor med vissa bolag kommer därmed förbättrade regler att gälla. Att få kontanter iställer för tillgodkvitton hos SJ AB är också en förbättring.

Att olika bolag kan ha olika regler för ersättning ligger helt inom ramen för konkurrensen, så länge miniminivån respekteras. Garantinivån skulle möjligen kunna tänkas vara en konkurrensfaktor av intresse för resenärerna. Men de allra flesta resenärer värdera säkert ökad turtäthet eller bättre bemötande och service högre än garantinivån. Dessa andra faktorer är kvalitetsfrågor som gör att trafikföretagets attraktivitet blir bättre. Hanteringen när den lägsta godtagbara kvalitetsnivån har underskridits är en faktor bland flera, och själva bemötandet har också en stor vikt.

Dessa synpunkter har Resenärsforum framfört i flera sammanhang under det senaste året. Senast uppmärksammades detta i en artikel i DN Ekonomibilaga den 7 juli (sid 3).