Stäng  

2009-06-26

Attraktiva stationer - tema för stort möte i Nässjö

Inom ramen för branschens stora projekt 'Fördubblad kollektivtrafik till 2020' hölls den 25 juni ett stort möte i Nässjö med alla berörda Huvudarrangör för mötet var Banverket och Jernhusen, och delprojektet Attraktiva stationer är en mycket viktig komponent i satsningen. Stationernas utformning och service påverkar en stor del av kollektivresenärerna, särskilt alla dem som gör lite längre resor.

De studier som gjorts visar - till förvåning för somliga - att kommunerna har mycket stor betydelse för om stationerna ska kunna fungera bra. Gunilla Glasare från Sveriges Kommuner och Landsting konstaterade att kommunerna är högst angelägna att medverka i vardera sina egna stationer, i samverkan med övriga parter. Märta-Lena Schwaiger, Resenärsforums ordförande, underströk att det är viktigt att resenärerna kommer med i planeringsprocessen på varje ort. Det duger inte att planera för resenärerna utan att ha ett löpande samråd med resenärerna. Det måste bildas stationsråd där resenärerna ingår som en part.

Fortsatta studier ska göras i samverkan mellan operatörer, fastighetsägare och resenärer. Projektet Attraktiva stationer kommer att successivt utvidgas. Den första etappen omfattar åtta stationer. De är följande: Mölndal, Falkenberg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Lund, Hässleholm och Nässjö.