Stäng  

2009-06-26

SL utreder förlängning av Roslagsbanan till Arlanda

En förlängning av Roslagsbanan från Lindholmen till Arlanda utreds för närvarande av SL. En utredning som gjordes av Banverket om spårtrafiken i Stockholms nordostsektor för ett år sedan visade att förbindelserna från nordostsektorn till Arlanda var särskilt otillräckliga. Avståndet från Lindholmen, strax söder om slutstationen Kårsta, till Arlanda är bara tolv km. Roslagsbanan kan få sin ändstation i markplanet i anslutning till terminalbyggnaderna, invid Sky City.

Förslaget har drivits av Stockholms läns landsting och av Roslagståg. SLs ordförande trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm stöder förslaget, rapporterar Sveriges Radio.En mycket intressant sidoeffekt av en sådan effektiv utveckling av Roslagsbanan skulle bli att resenärer från Stockholm skulle kunna resa med Roslagsbanans pendeltåg på till Arlanda direkt utan att behöva byta tåg på vägen (som idag i Upplands Väsby) och utan att behöva betala "straffavgift" för avstigning vid Arlanda, som man idag måste göra vid resor med Upptåget eller med Uppsalapendeln. Roslagsbanan skulle ju inte trafikera de spår som ägs av Arlandabanan AB som har monopol på sina spår. Att köra pendeltågen på Roslagsbanans spår ända till Arlanda betyder därmed fördelar för alla stockholmare. Det olyckliga monopolet, som idag förhindrar att lokala pendeltågsresor kan göras till stadens viktigaste flygplats, skiljer Stockholm från nästan alla övriga större städer i Europa, där spårtrafik till flygplatsen kan utnyttjas även av icke-flygresenärer till normala regionalpriser. Arlanda Express har hög kvalitet och höga priser och fungerar utmärkt för alla flygresenärer som inte reser där varje dag. Men Arlanda är också en stor arbetsplats och en stor besöksort. Hälften av alla resor till Arlanda görs av personer som inte ska flyga.

Roslagsbanan är visserligen smalspårig, men det är inget hinder för högre reshastighet och bekvämare vagnar. Att smalspårigheten skulle vara ett hinder är ett missförstånd. I Schweiz finns många exempel på bra pendeltåg på regionala smalspår. Och Roslagsbanan erbjuder idag ett pendeltågssystem som egendomligt nog inte kallas för pendeltåg.

Kollektivtrafikant Stockholm, Stockholms regionala resenärsorganisation, yttrade sig över Banverkets utredning. Yttrandet kan läsas på länken nedan.
(källa bl a DN 2009-06-26)