Stäng  

2009-06-20

Luckor i turtätheten skapar misstro

Inskränkningar i sommartågplanen skapar tvivel på tågalternativets pålitlighet.
Samtidigt som trafikföretagen och branschen talar om att kollektivtrafiken måste bli mera attraktiv för resenärerna fortsätter planeringen inom trafikföretagen med inriktning på produktionsinskränkningar.

Att inskränka i turtätheten ger ett utbud där tågresealternativet inte är så pålitligt att man kan betrakta det som tillräckligt pålitligt. Pålitligheten är en av de tyngsta faktorerna i attraktiviteten. Det är inte bara tjänsteresenärer och personer på väg till och från arbetsplats eller studieort som behöver resa med ett färdmedel som är enkelt, tillgängligt och pålitligt. Många personer gör också andra sorters resor i andra situationer. De provar sig fram genom att avstå från att använda en bil som man ibland känt sig nödgad använda. Det gäller resor för att hälsa på släkt och vänner, turistresor och många nödvändiga resor där kollektivresan är mycket lämplig. De som brukar använda tåget under resten av året känner redan till hur man kan resa relativt fritt med ett turtätt tåglinjenät. Det går tåg en gång i timmen på de viktigaste linjerna. Det är då viktigt att inte bryta sönder det förtroendet genom att för kortsiktig kostnadssänknings skull dra in tåg på viktiga linjer under sommaren.

Tvåtimmarsluckor på oväntade tidpunkter på de viktiga linjer som normalt trafikeras varje timme skapar en mycket stark misstro mot operatören. Den kan man inte lita på, blir slutsatsen. Ingen människa vill känna sig lurad. Så är trafiken på Mälarbanan Stockholm-Västerås fortfarande starkt försämrad under sommarperioden, trots att den tillhör en av de linjer där pålitligheten är ett absolut baskrav. Detsamma gäller Svealandsbanan Stockholm-Eskilstuna, som också uppvisar tvåtimmarsluckor. Förra årets inskränkta pendeltågstrafik i SL-området har i år delvis förbättrats avsevärt så att den normala kvartstrafiken upprätthålls under dagtid. Men kvällstid går pendeltågen bara med tre tåg av fyra per timme, så att en lucka på 30 minuter uppstår varje timmer. Detta skapar fortfarande förvirring och allmän misstro mot kollektivresealternativet. Tvåtimmarsluckor eller 30-minutersluckor i lokaltrafik duger inte om kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv.