Stäng  

2009-04-23

Jernhusen har äntligen tagit ett seriöst steg in i transportbranschen

Jernhusen AB har nu fått en ny bolagsordning där det uttryckligen står att Jernhusen har som sitt kärnuppdrag att sköta service till transportbranschen, till resenärer på stationer, till godstransportköpare och till operatörer genom driftfastigheter. Swedcarrier AB, som var moderbolag till Jernhusen AB, har nu fusionerats med Jernhusen AB, och det nya Jernhusen AB fick samtidigt en ny bolagsordning. Det skedde genom en extrastämma den 15 januari och det slutfördes den 9 april.

Jernhusen AB höll sin årsstämma den 22 april på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm. Resenärsforum har vid de två senaste bolagsstämmorna för Jernhusen efterlyst en ändring i bolagsordningen så att Jernhusen verkligen seriöst kan arbeta för resenärerna. Kurt Hultgrens inlägg vid förra årets stämma har stått att läsa på Jernhusens hemsida sedan dess. Resenärsforum krävde då återigen snara åtgärder på denna punkt. Vi kan nu konstatera att ägaren staten-Näringsdepartementet nu genomfört den ändring som Resenärsforum har krävt. Med anledning av att Resenärsforums önskemål nu uppfyllts gjorde Resenärsforums generalsekreterare Kurt Hultgren ett inlägg med innehållet 'tack och grattis' riktat till ägaren, styrelsen och Jernhusens medarbetare. Anförandet finns nedan.Kurt Hultgren, generalsekreterare Resenärsforum,
vid Jernhusen ABs bolagsstämma den 22 april 2009

Kära vänner i transportbranschen!

Förra året hade jag tillfälle att rikta en uppmaning till Jernhusen och dess ägare, dvs Näringsdepartementet, och inledde då med orden Kära vänner i fastighetsbranschen. Jag talade då som nu för Sveriges kollektivtrafikresenärer, och vi hade då skarpa synpunkter på hur Jernhusens roll borde se ut, mot bakgrund av rådande förvirring på stationerna.

Det är nu med stor glädje jag kan konstatera att Jernhusen nu i år vid den ordinarie bolagsstämman är ett helt annat bolag än det var för ett år sedan. Den extra bolagsstämman den 15 januari, när Jernhusen och Swedcarrier slogs samman, gav inte bara ett nytt sammanslaget bolag. Det gav också det nya bolaget en ny bolagsordning som uttryckligen ger Jernhusen en tydlig roll i det trafikpolitiska sammanhanget. Resenärer och transportköpare är nu tydliga målgrupper. Jag vill rikta ett tack från resenärerna till både ägare och ett grattis till bolagets styrelse och alla medarbetare, som äntligen har fått en god grund att stå på i den ambition som underhand har framkommit. Bra jobbat, så långt! Vi välkomnar Jernhusen in i transportbranschen!

Stationerna är ständigt den viktiga, kanske viktigaste, korta länken i resekedjan, där resenärerna går till fots mellan det ena färdmedlet och det andra. Det krävs både ambitioner och resurser för att säkerställa att stationen bidrar till resans attraktivitet istället för att utgöra ett hinder för oroliga resenärer. Att åstadkomma den för resenären enkla resan är ett mycket viktigt baskrav för att kollektivresandet ska kunna öka. Resebranschen, i form av operatörer och branschorganisationer, har ju gått samman och bestämt sig för att kollektivresandet ska fördubblas till 2020. Men en sådan ökning kan bara äga rum om resenärerna själva anser att alternativet är attraktivt. Någon annan metod finns inte. Slutsatsen är att det måste satsas även på ökad kapacitet i kollektivtrafiken. För överfulla tåg och bussar är inte attraktiva, och det är bara resenärerna som kan avgöra vad som är attraktivt. I Japan kan man räkna med 8 personer per kvadratmeter ombord. Men det funkar inte i Sverige. Och kollektivtrafiken bygger på att man oftast ska byta färdmedel, och därför är stationerna grundkrav: enkla byten och attraktiva byten, stationer som lockar till resor och gör det enkelt och orienterbart. Trafikföretagen har en viktig roll, och kommunerna har en viktig roll, men på stationerna har Jernhusen numera en alldeles särskild uppgift att ta hand om resenärerna. Och vi noterar också att infrastrukturministern har ställt sig bakom målet med fördubblat kollektivresande.

I det nya läget när stationsservice kommer att bli en särskild nisch kanske det rentav kan bli så att Jernhusens ambitioner och framtida erfarenheter kommer att göra att Jernhusen kan ge sig ut i övriga Europa och erbjuda sina tjänster, på samma sätt som vi i Sverige redan har tågoperatörer från Danmark, Frankrike, England och snart troligen även från Tyskland. Det vore roligt att se Jernhusen sköta kundservicen på gare du Nord i Paris eller på Hovedbanegården i Köpenhamn. Men vi kanske ska avvakta tills det funkar i Sverige först.

Jag vill önska det nya Jernhusen AB lycka till i den fortsatta utvecklingen!