Stäng  

2009-03-21

Resenärsintresse hos SL

Resenärsforum ordnade ett möte för medlemmar och allmänheten hos SL den 18 mars. Ett stort antal medlemmar i Resenärsforum och andra lokala resenärsgrupper, framförallt Kollektivtrafikant Sthlm, deltog i mötet.

SLs vd Ingemar Ziegler hälsade själv välkommen med en beskrivning av hur viktiga resenärererna är för SL. Hans beskrivning var att "alla älskar SL fast de kanske inte vet om det". SLs alla resmöjligheter utgör blodomlooppet i Storstockholm var hans träffande liknelse. Han underströk särskilt att hela kollektivtrafiken dessutom är ett gigantiskt miljöprojekt. Varje månad görs 5000 intevjuer med resenärer.

Det görs 700 000 resor med SL varje dag eller 2,5 miljoner påstigningar. Spårsystemen är nära kapacitetsgränsen, vilket innebär att de behöver byggas ut. Planerna för närvarande är att bygga cityspårvägen mellan Värtan och Stadshagsområdet via Norrmalmstorg, Centralen och Fridhemsplan. Tvärspårvägen ska förlängas från Alvik till Solna och Kista liksom från Slussen till Saltsjöbaden. Det planeras också för en tunnelbaneutbyggnad till Karolinska. På kort sikt måste fler bussar, särskilt mijövänliga bussar med förnybara bränslen, sättas in.

Lena Lovén redovisade resultat från intervjuerna med resenärerna. Det gjordes 60 000 intervjuer under 2008. Nöjdheten med olika trafikslag var spårvagn 82 procent, tunnelbana 76 procent, buss 72 procent och pendeltåg 61 procent. Störningsinformationen är otillräcklig, anser 50 procent, medan 50 procent är nöjda med störningsinformationen. Dessutom får SL in 120 000 kundsynpunkter i form av mejl eller brev varje år.

SLs hemsida har 200 000 besök varje dag. Det handlar mest om tidtabellssöknngar, men också om annan information eller om personer som vill ge synpunkter.

En fråga från deltagaran gällde om inte aktuell information gällande hissarnas funktion kunde ges på hemsidan. Det är akutinformation som är mycket viktig för dem som är beroende av hissarna.

Per Ekberg berättade om hur kvalitén i trafikapparaten studeras och följs upp. Bland annat förekommer "mystery traveller", som redovisar uppfattningen bland resenärerna. Kunden upplevelser är grunden för planeringen. Kundsynpunkter som lämnas ska alltid delges den som är ansvarig för en viss linje. Det är inte ovanligt att sådan synpunkter leder till förändringar till kommande tidtabellsperiod. Per Ekberg konstaterade att kundsynpunkterna är en guldgruva för företaget, eftersom man får erfarna personers kommentarer. Ett problem kunde konstateras i det att informationssystemet i tunnelbanan och för pendeltågen inte klarar att ge störningsinformation. Tvärtom släcks den ned helt när den som bäst behövs. Detta är ett problem som SL arbetar hårt med att lösa.