Stäng  

2008-12-18

Regeringen ger klartecken för Citybanan och utreder höghastighetsbanor

Regeringen har nu beslutat att Citybanan ska fortsätta byggas enligt planerna. Det överklagande som förelegat och som gällt vissa delar av tunnelarbetet har alltså avslagits. Det betyder att det nya dubbelspåret under Stockholms centrum kommer att stå färdigt enligt planerna 2017.

Regeringen har också nu beslutat godkänna en överenskommelse mellan staten och
Mälardals- och Östergötlandsregionerna om medfinansieringen av Citybanan. Regionerna kommer att bidra med två miljarder. Banverket har också fått direktiv att genomföra arbetet med Citybanan i enlighet med planerna. Redan tidigare var det klart att medfinansiering kommer att ske från Stockholms stad och landstinget i Stockholms län med 4,8 miljarder.

Regeringen har nu också den 18 dec tillsatt en utrednngsman för höghastighetsbanor. Det blir Gunnar Malm, som ska utreda och komma med förslag att avlämnas i sep 2009.

När pendeltågstunneln står klar kommer det att finnas större kapacitet för de tågtrafiksystem som sträcker sig över östra Mellansverige så att dessa kan få bättre turtäthet. Det beror på att spåren på broarna över Mälaren kommer att avlastas. Kapacitetsökningen brådskar för resenärerna, såväl för resenärer med SLs pendeltåg, som för resenärer med Mälardalstågen och med fjärrtågen från övriga Sverige. Även höghastighetsbanorna kommer att avlasta de hittillsvarande linjerna. Då kommer ökad regional trafik kan få plats på spåren (liksom det ges mer plats för godståg).

Pressmeddelande den 18 december 2008 från Näringsdepartementet:

"Regeringen utreder höghastighetsbanor

Regeringen beslutade idag att utse Gunnar Malm med syfte att utreda
förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i
Sverige.

- Regeringen tar med detta beslut nästa steg när det gäller
höghastighetsbanor. Därför tillsätter vi Gunnar Malm som särskild utredare
för att titta på var höghastighetsbanor i Sverige bör gå, vad det kostar och
hur det ska betalas, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Gunnar Malm ska analysera om en eventuell utbyggnad av höghastighetsbanor
kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara
transportlösningar för ett utvecklat transportsystem. I uppdraget ingår
bland annat att utreda effekter, kostnader och finansiering av en eventuell
utbyggnad och föreslå en översiktlig sträckning samt eventuell
etappindelning. Gunnar Malm ska rapportera sitt uppdrag senast den 15
september 2009.

Gunnar Malm är idag VD för Arlandabanan Infrastructure AB. Han har
omfattande företagsledningserfarenhet främst inom transport- och
logistiksektorn bland annat som ekonomi- och finansdirektör på SJ och VD och
koncernchef för ASG AB."