Stäng  

2008-12-18

Tidtabellsskifte formellt i december, men mest den 11 jan

Det europeiska tidtabellsskiftet äger numera rum mitt i december, i år den 14 december. Det betyder att den nya grundplanen för det kommande året börjar gälla då, med ändrade förbindelser, nya förbindelser och vissa slopade förbindelser. För Sveriges del sker mest minutjusteringar den 14 december. De stora ändringarna sker den 11 januari. I tidtabellspublikationen Resplus Tåg finns de speciella tiderna mellan 14 december och 10 januari publicerade.

Den stora förändringen som börjar gälla den 11 januari är att Västkustbanan börjar trafikeras av två olika bolag. Det ena bolaget är Öresundståg AB som ägs av de sydsvenska läntrafikföretagen (i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län). Det andra bolaget är SJ AB som fortsätter att köra både X2000 och intercitytåg på Västkustbanan. Varje bolag har sina biljetter och dessa kommer endast att gälla på respektive bolags tåg. Länstrafikens tåg kommer att gå i timmestrafik och erbjuda goda resmöjligheter. SJ ABs Intercitytåg kommer att bestå av de öresundstågsätt som ägs av SJ AB. Dessa tåg kommer att gå via Helsingborg till Malmö, och flera av dem kommer att gå vidare till Kastrup och Köpenhamn, liksom hittills. SJ ABs X2000 kommer att gå via Hässleholm, och de kommer också att fortsätta till Kastrup och Köpenhamn. Både länsbolagens öresundståg och SJ ABs öresundståg kommer alltså att gå över Öresundsbron. SJ AB erbjuder sju förbindelser från Västkusten till Köpenhamn. Den stora skillnaden bolagen emellan blir biljettsystemet. Liksom hittills kommer man att kunna köpa resplusbiljetter vid resa med tåg och buss, både med länstågen och med SJ ABs tåg. Länstågen kommer att hålla sig till i förväg bestämda priser. SJ AB tillämpar sina numera vanliga "lotteripriser".

Även från Stockholm kommer SJ AB att köra fler tåg till Köpenhman. Sex X2000 körs vardagar från Stockholm, Nörrköping och Linköping till Köpenhamn. Dessutom kommer ett X2000 att köras mellan Växjö och Kastrup-Köpenhamn. Alla SJ ABs tåg kommer att stanna vid perrongerna inne i banhallen på Hovedbanegården (istället för att som tidigare stanna vid det lite avlägset belägna spår 26).

Övriga förändringar att notera är följande.

Ett nytt regionaltåg sätts in tidigt på morgonen från Falun och Borlänge månd-lörd, vilket gör det möjligt att vara på Arlanda före kl 06.00. På motsvarande ätt inrättas en sen kvällsförbindelse från Arlanda 22.14 mot Borlänge-Falun. X2000 på Dalarna gör i fortsättningen uppehåll i Avesta Krylbo station istället för som hittills i Avesta Centrum.

På sträckan Hallsberg-Örebro-Lindesberg-Kopparberg körs ett nytt tåg, vilket ger timmestrafik under en större del av dagen än hittills.

Gävle-Avesta-Hallsberg får ytterligare ett tågpar med god anslutning till och från Sundsvall.

Mellan Växjö och Malmö inrättas timmestrafik genom den kombinerade trafiken med öresundståg och SJ ABs tåg.

Sträckan Kalmar-Alvesta trafikeras både av Öresundstågen till Köpenhamnn och av SJ ABs och länsbolagens Kust-till-Kust-tåg som går till Göteborg. Sträckan Emmaboda-Karlskrona körs endast som anslutning till kalmartågen, vissa turer med tåg och andra med tågbuss till Karlskrona. Karlskrona har ju numera öresundståg varje timme till Kristianstad, Malmö och Köpenhamn.

Bohusbanan får ett tåg i timmen mellan Uddevalla och Göteborg, vartill kommer ytterligare tåg mellan Stenungsund och Göteborg.