Stäng  

2008-11-29

Västkustbanan får två operatörer med olika biljettsystem

Från den 11 januari börjar Öresundstågen trafikera Västkustbanan på uppdrag av de sex länstrafikföretagen i södra Sverige. De sex länstrafikhuvudmännen är Västtrafik, Hallandstrafiken, Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kronoberg och Kalmar Länstrafik. Dessa bolag kommer att ha ett gemensamt biljettsystem med tydliga priser som inte ändras successivt. Västkustbanan kommer också att trafikeras av SJ AB med både Intercitytåg och X2000. De olika bolagens biljetter kommer inte att gälla på det andra bolagets tåg. Som framgick bland annat på resenärsmötet i Varberg nyligen (se referat) kommer antalet tåg inte att öka. Däremot kan resenärerna se fram emot en förhoppningsvis stimulerande konkurrens. Det borde resultera i fler resor, men det borde också leda till att fler tåg sätts in. Och ett enkelt biljettsystem som gör det enkelt för resenärerna att välja tåg och betala till det bolag man åker med utan trassel, det är ett resenärskrav. Valfriheten är resekonsumentens sak, annars fungerar inte konkurrensen. Samma kort kan registrera resor på olika bolag. Det brådskar med en sådan lösning.

De samverkande länsbolagen som driver Öresundstågen har gått ut med gemensam information. De lanserar också en gemensam hemsida, www.oresundstag.se. På den hemsidan ska man också kunna köpa biljetter inom kort.

Från Öresundstågen har följande information publicerats:
-----------------
Var köper man biljett i Skåne/Halland/Blekinge/Kronoberg?

Från den 1 december 2008 kommer den gemensamma Öresundstågstrafiken ha en egen hemsida www.oresundstag.se där det blir möjligt att från mitten av december boka och köpa sina resor med giltighet efter den 11 januari 2009. Webbsidan kan även nås från de olika trafikhuvudmännens ordinarie webbplatser via en länk. Trafikstart sker den 11 januari och det innebär att från mitten av december kan man köpa förköpta (resplus) biljett via hemsidan för resor från och med 11 januari. Möjligheter för kunder som vill köpa periodkort med giltighet från och med den 11 januari kommer att finnas från och med slutet av december. Från den 11 januari går det även att köpa biljetter i Skånetrafikens automater på stationerna och på Skånetrafikens kundcenter.- Våra pendlare kan köpa befintlig Skånekort med den giltighet som det innebär till och med den 10 januari 2009, därefter kommer det vara en övergångsperiod på 30 dagar. Från och med den 11 februari 2009 gäller de nya reglerna utan undantag, förklarar Peyman Sabet, försäljningschef på Skånetrafiken.Resor på Västkustbanan

Från den 11 januari 2009 kommer det att bedrivas trafik i två system på Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Öresundstågen kommer att gå, men även SJ kommer att köra på samma sträcka. För resenärerna blir det viktigt att kontrollera att man kommer på rätt tåg då biljetterna enbart gäller i respektive tågsystem.Från den gemensamma Öresundstågstrafiken tillämpas ett fast pris för alla resor, det innebär att oavsett om man köper sin kontantbiljett tre månader innan avgång eller dagen innan så vet man vad det kommer att kosta.- Vi tror att våra resenärer uppskattar den trygghet det är att hela tiden veta vad en biljett kostar på en speciell sträcka, tvärtemot den prispolitik som SJ står för, säger Peyman Sabet.För ytterligare information, kontakta

Peyman Sabet, försäljningschef Skånetrafiken

Tfn 0451-28 86 22Ulrika Mebius, presschef Skånetrafiken

Tfn 0451-28 85 01
-----------------------

Relaterade länkar:
www.oresundstag.se