Stäng  

2008-11-28

Punktlighetsdata måste publiceras av Banverket

Statistik över alla tåglinjer i Sverige bör läggas ut av Banverket. Det räcker inte med att SJ lägger ut sin punktlighet. Det blir nu allt viktigare, när SJ AB förlorar en stor del av sin trafik från januari 2009. I Norge lägger Jernbaneverket ut löpande statisktik för alla banor på nätet. Idégruppen Vi Resenärer, som Resenärsforum samarbetar med, har gjort en framställning till Banverket där man begär att Banverket ska höja sig till den nivå där Jernbaneverket befinner sig.

Ett exempel på hur Jernbaneverket visar sin statisktik kan studeras nedan.

http://www.jernbaneverket.no/incoming/Punktlighet_og_regularitet/

Relaterade länkar:
http://www.jernbaneverket.no/incoming/Punktlighet_