Stäng  

2008-11-16

Båtlinjer spelar viktig roll i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken i Sverige består inte bara av spårtrafik och bussar. Båtlinjerna spelar en viktig roll för många invånare. Det gäller både dagliga pendlingsresor, men också resor för fritid och besök, inklusive turismen. Attraktiv kollektivtrafik kan ha olika utformning. Båtlinjer är inte bara effektivt. De är också ett färdmedel som har stark attraktivitet, och det är mycket positivt. Många resenärer kan dessutom välja mellan resor på landsväg och till sjöss, och många väljer båtresan på grund av de extra värden som båtresan tillför.

Skärgårdstrafiken i Göteborgs skärgård ingår i Västtrafiks biljettsystem och merparten av resorna består av arbetsresor. Båttrafiken bedrivs med entimmestrafik till Styrsö och öarna däromkring. Styrsöbolaget kör åt Västtrafik, och Styrsöbolaget ägs numera av Veolia.

I Stockholms skärgård bedriver Waxholmsbolaget båttrafiken, antingen i egen regi eller i upphandlad form.

Antalet fartyg är i Göteborgs skärgård 6 sommartid och 5 vintertid, vartill kommer 3 för trafiken med Älvsnabben på Göta älv. I Stockholms skärgård bedrivs trafiken med 50 fartyg sommartid och med 15 vintertid.

Antalet fastboende på öar utan bro är 5000 i Göteborgs skärgård och 2700 i Stockholms skärgård. Stockholms skärgård är alltså mycket vidsträcktare och har fler öar med en glesare befolkning. Resandet i Stockholms skärgård har också ett mindre inslag av dagliga arbetsresor och ett större inslag av sommarresor och turistresor. Biljettsystemet bygger också på dessa förhållanden. De bofasta öborna på öarna i Stockholms skärgård kan köpa ett årskort för 500 kr till båtarna, medan de personer som har ett månadskort för övriga Stockholms län kan köpa ett tilläggskort för ett nedsatt pris. Turisttrafiken är viktig. Men särskilt från Vaxholm och öarna i innerskärgården är det många som arbetspendlar under en stor del av året. Vaxholm har ju också busstrafik till Stockholm. Man kan också byta från båt till Lidingöbanan mot Ropsten om man går av vid Gåshaga brygga, dit spårvagnen går.

Det finns 80 000 personer i Sverige som bor på öar utan bro. Av dessa personer bor 35 000 på 500 öar. I hela Europa finns 1500 bebodda öar.

Vid sidan av Stockholms och Göteborgs skärgårdar finns åtskilliga andra båtlinjer ingår i kollektivtrafiken, exempelvis i Karlskrona skärgård, till Ven och Visingsö och till öarna vid Norrlandskusten. Dartill kommer färjelinjer som Djurgårdsfärjan, färjan mellan Hammarby Sjöstad och Södermalm, i Mälaren kring Västerås och båtlinjer i Karlstad. Båtlinjer med huvudsaklingen turisttrafik ska inte underskattas - Vänern, Vättern, Siljan, Storsjön och kanalerna är attraktiva. Gotlandsbåtarna har dessutom en speciell uppgift.

Erfarenehter från skärgårdstrafiken i Oslofjorden visar att snabbare båtar kan effektivisera resorna. I Göteborgs skärgård har nu beställts två kolfiberfartyg, som kan ta 160 passagerare och gå 28 knop.

(källa främst persontrafikdagarna i Göteborg)