Stäng  

2008-06-09

Ny spårvägslinje genom Stockholm

En ny tvärbana i form av spårväg genom Stockholms centrum ska stå klar 2011, enligt vad som meddelades vid en pressinformation den 4 juni. Det är innehållet i en principöverenskommelse som har träffats mellan Stockholms stad och SL. Vid mötet deltog Stockholms finansborgarråd Sten Nordin och ordföranden i Storstockholms Lokaltrafik Christer Wennerholm.

Det är den hittillsvarande turistspårvägslinjen mellan Djurgården och Norrmalmstorg som kommer att byggas ut och få en uppgift som svarar mot expansionen i Stockholm. Den första etappen kommer att förlänga spårvägen från Norrmalmstorg via Sergels Torg till Centralen och Fridhemsplan. Från Fridhemsplan kommer den nya spårvägen att fortsätta till nordvästra Kungsholmen, Lindhagensgatan och Hornsberg, ett område som för närvarande exploateras kraftigt. Det är därför nödvändigt att förse det med god kollektivtrafik. Ett annat stort utbyggnadsområde är Värtan, där en ny stadsdel planeras. Det blir spårvägens nästa utbyggnadsetapp, österut, med utgångspunkt från Djurgårdsbron.

Stockholms nya Tvärbana City kommer att knyta samman expanderande stadsdelar på ett smart och attraktivt sätt. På liknande sätt har många europeiska städer utvecklat sin stadsmiljö. Verkligt intressant är att spårvägen, som går mitt i gatan, ger tilllgänglighet till butiker och näringsliv för många fler personer än busstrafik kan göra. Samtidigt uppskattar särskilt de som har rörelsehinder att de slipper ge sig ned i underjorden vid glest belägna stationer. Den europeiska erfarenheten är att stadsmiljön och näringslivet drar stor nytta av modern spårvägstrafik.

Den tidigare diskuterade förlängningen av Djurgårdslinjen var endast en knapp kilometer. Den nu planerade linjen med sina större uppgifter kommer att bli totalt cirka åtta km.

SL genomför nu en upphandling av trafiken som beräknas bli klar efter sommaren. Den som får koncessionen kommer att bli en aktiv part, som kommer att medföra färska erfarenheter från Europas kontinent.