Stäng  

2008-06-07

Utglesad trafik i Östra Svealand - trots ökat resande

Sommartidtabellen för tågtrafiken, både den regionala och den långväga tågtrafiken, börjar den 15 juni. Som vanligt sker flera förändringar. X2000 körs speciella sommarsträckor och nattågen börjar gå nya sträckor. Både SJ AB och Veolia kör från 15 juni nattåg till övre Norrland.

Medan regiontrafiken fortgår turtätt i Skåne och Vastsverige sker stora utglesningar i tågtrafiken under sommaren i Östra Svealand, där SJ AB kör utan uppdrag av någon regional huvudman. Även inom Stockholms län minskar SL pendeltågstrafikens turtäthet oacceptabelt mycket.

Sommartidtabellen innebär som vanligt flera förändringar. Det gäller både permanenta förändringar avsedda att gälla hela året, till nästa tidtabellsskifte, men det gäller också införande av vissa säsongsförändringar över sommarmånaderna.

Till sommarförändringarna hör följande:
X2000 körs liksom förra sommaren mellan Strömstad och Stockholm, vilekt ger goda förbindelser till Bohuslän från östra Sverige. Strömstads-X2000 körs via Herrljunga-Vänersborg. På motsvarande sätt körs X2000 liksom förra året från Stockholm till södra Västkusten. Några tåg om dagen körs från Stockholm via Göteborg vidare till Varberg, Halmstad och Malmö (dock ej via Ängelholm-Helsingborg utan körs via Hässleholm).
X2000 körs också under sommaren dagligen från Stockholm till Åre och Storlien och omvänt.

Sommarinskränknngar i regionaltågstrafiken i Svealand. Regionaltågstrafiken i Skåne och Västsverige fortgår som vanligt, utan inskränkningar. I Västra Götaland drogs tidigare direkttågen från Lidköping och Mariestad på Kinnekullebanan till Örebro in under sommaren, men i år kommer de att gå hela sommaren. Däremot drabbas regionaltågstrafiken i Östra Svealand av hårda inskränkningar. Trafiken kring Mälaren minskas både söder och norr om Mälaren. Detta kan ses som ett uttryck för skillanden mellan huvudmannaskapet i Mälardalen och i Skåne och Västra Götaland. I Östra Svealand finns ingen regional huvudman som kan säkerställa turtätheten. SJ AB, som driver trafiken, kör rent kommersiellt och anser inte att turtätheten är viktig nog. Detta drabbar de boende i Västerås hårt, men också Örebro och Eskilstuna. Samma sak gäller i trafiken mellan Stockholm och Dalarna, som SJ AB inskränker, trots att den trafiken redan vintertid har stora brister.

Pendeltågstrafiken i Stockholms län (SL-tågen), som normalt går i 15-minuterstrafik, glesas ut till 30-minuterstrafik melllan 22 juni och 28 juli. Motsvarande åtgärd förra sommaren vållade mycket stark kritik. Pendeltågstrafiken till Nynäshamn är helt inställd tills vidare på den numera separata pendeltågssträckan Västerhaninge-Nynäshamn. Här pågår upprustningsarbeten.

I Östergötland och i Kalmar län utökas regionaltrafiken med tåg på sträckan Linköping-Åtvidaberg-Västervik och Linköping-Berga-Kalmar.

Nattågstrafiken på övre Norrland förändras. Från 15 juni är det åter SJ AB som kör de dagliga nattågen till övre Norrland. Nattåget från Göteborg körs nu istället via Västerås och inte via Stockholm. Nattåget från Stockholm mot övre Norrland körs via Bollnäs, Ljusdal istället för via Sundsvall. Veolia fortsätter att köra två nattåg i veckan på två sträckor, nämligen Göteborg-Stockholm-Narvik och Malmö-Stockholm-Narvik.

Nattåget Malmö-Berlin går dagligen under sommaren. Nattågen Stockholm-Malmö går alla dagar utom lördagar hela året. Nattåget Stockholm-Oslo går alla dagar utom lördagar under sommaren. Nattåget Malmö-Oslo och omvänt går sex dagar i veckan under sommaren.

Tågtrafiken är inställd på vissa sträckor under sommaren p g a banarbeten. Bussar ersätter
Mjölby-Motala 12 juli-10 aug
Eskilstuna-Arboga 15 juni-17 aug
Trollhättan-Göteborg 23 jun-17 aug
Södertälje-Nyköping-Norrköping 9-14 aug
Västerhaninge-Nynäshamn 15 jun-17 aug
Galoppfälter-Österskär 15 jun-17 aug

En ny tidig morgonförbindels körs från Malmö till Göteborg.