Stäng  

2008-06-07

Falkenbergs station flyttas från centrum

Den 15 juni börjar tågen på Västkustbanan gå på den nya sträckningen som passerar Falkenberg utan att passera den centralt belägna stationen. Istället kommer en ny station att tas i bruk, belägen i Falkenbergs östra utkant. Detta är resultatet av att Falkenbergs kommunalt ansvariga har försummat att lyssna på resenärernas krav på en central och välbelägen station. I ett läge när allt fler använder tåget för sina pendlingsresor och i ett läge när ännu fler överväger att byta bilresor mot tågresor så flyttas Falkenbergs station till en mindre attraktiv plats. Med det nya stationsläget får många längre till stationen. Färre får möjlighet att gå till fots till tåget och fler förutsätts byta till buss för den lokala resan. Byten är inte något som är önskvärt för några kollektivresenärer, tvärtom önskar de flesta slippa byta.

Det finns en fördel, nämligen att passagerarna på tågen på Västkustbanan vinner några minuters restid, om man inte ska till Falkenberg. Men det kan knappast vara det som Falkenbergs politiker kan ha prioriterat. Falkenberg hamnar mera vid sidan av än tidigare. För det kan väl aldrig vara så att politikerna i Falkenberg inte förstår skillnaden mellan att köra bil och att resa med tåg och buss? Den som kör bil tar sitt fordon med sig till den avtagsväg från motorvägen som man ska köra för att nå målet. Den som färdas med publika färdmedel ska kombinera ihop olika fordon - så få som möjligt - och en kort sträcka till fots. Därför ska stationen ligga centralt. Det ger både närhet och tillgänglighet, för alla resenärer. Det gynnar också näringslivet på orten.

Det är viktigt att möjligheten att låta lokala tåg på Västkustbanan även i framtiden trafikera den gamla linjen, med ett kort enkelspår norr och söder om den centrala stationen, så att god närhet kan uppnås. Därför bör spårreservatet även söder om staden, inklusive den enkelspåriga bron över Ätran, bevaras för framtida bruk. X2000 och godståg som ska passera Falkenberg har under alla omständigheter nytta av det nya dubbelspåret utanför staden. Men Falkenbergsborna har faktiskt nytta av en centralt belägen station. Det gäller särskilt i framtiden, när man kan beräkna att tågresandet har fördubblats. Det är så som klimateffekten sannlikt kommer att ta sig uttryck. Och då gäller det att de publika färdmedlen är attraktiva och lätt tillgängliga.