Stäng  

2007-11-23

Stockholmsförhandlingarna vållar debatt

Förhandlingsmannen för Stockholmsregionens trafik, Carl Cederschiöld, gick den 20 nov ut i en artikel i SvD och berättade om hur han såg på framtida lösningar. En positiv nyhet är att han tänker föreslå att arbetsgivare ska kunna betala för anställdas kollektivtrafikresor till arbetet utan att detta ska förmånsbeskattas. En för kollektivtrafiken hotande sak är att han förutsätter byggandet av den nya motorvägen "Förbifart Stockholm" som kommer att kosta minst 25 miljarder och riskerar att blockera alla investeringar för kollektivtrafiken. Andelen bilar som verkligen skulle köra förbi Stockholm på denna motorväg är endast 2 procent, så benämningen är vilseledande. I ett läge när klimatfrågan kräver minskad biltrafik är enligt Resenärsforum motorvägsbyggen fel metod. Det är dessutom så att merparten av alla bilresor görs inom städerna. Och storstadsregionerna är de områden där det är enklast att åstadkomma högklassig kollektivtrafik. Det är just i stadsområden som Stockholm som man inte ska bygga motorvägar. I en replik på Cederschiölds artikel formulerar tre miljöpartister i SvD 23 nov problemet så här: "Man kan inte få folk att äta färre hamburgare genom att öppna fler hamburgerrestauranger och man kan inte nå klimatmålen genom att bygga motorvägar."

Resenärsforum har i alla sammanhang framhållit att kollektivtrafiken måste vara attraktiv för att kunna locka till sig fler resenärer. Det krävs inte bara investeringar i järnvägar, spårvägar och busskörfält det krävs bättre underhåll och fler och bättre fordon och turtätare och pålitligare trafik. Och Resenärsforum har också understrukit att kommunerna måste vara delaktiga på ett bättre sätt i Stockholmsregionens trafikplanering. Dessutom krävs ett enklare biljettsystem i en större region, gärna smarta kort. Dagens system är alldeles för krävande. Det måste vara enkelt. Krångliga gränser måste elimineras. Med smarta kort kan svårigheterna minskas redan innan de lokala prissystemen blivit likartade. Olika priser måste få förekomma, men det måste vara enkelt att betala.