Stäng  

2007-03-26

Välbesökt möte om snabbare åtgärder för kollektivtrafiken i Stockholms län

Fredagen den 23 mars hölls ett mycket välbesökt möte i Westmanska palatset i Stockholm. Där diskuterades hur kollektivtrafiken ska kunna bli attraktivare och mera efterfrågad genom olika satsningar. Drygt 50 personer deltog i mötet. Bland de närvarande fanns representanter för SLs styrelse, kommunföreträdare, företrädare för trafikföretag och resenärer med tåg, buss och båt i Stockholms län.

Man kan konstatera att alla förefaller vara överens om att kommunernas inflytande över kollektivtrafiken i Stockholms län är helt otillräckligt. Det är det enda länet i Sverige där kommunerna i praktiken inte har något att säga till om i kollektivtrafikfrågor. I alla övriga län i Sverige har kommunerna någon form av medinflytande.

Mötet inleddes med att Björn Sylvén gjorde en presentation av modern kollektivtrafik i europeiska städer. Den nya trend som växer sig stark är att större städer tar fasta på modern spårvägstrafiks styrka både i miljöhänseende och som en faktor som säkerställer stadsmiljön. Spårvagnar är tillgängliga för resenärerna på gatan där de befinner sig, utan att resenärerna behöver gå ner i underjorden. Det är intressant att notera att Paris, som övergav sina gammalmodiga spårvagnar 1938, nu inför moderna spårvagnar med låggolv och separat körfält i innerstaden. Det sker för att öka framkomligheten och öka befolkningens trivsel. Dessutom uppstår effekten att områden som förses med högkvalitativ spårvägstrafik blir attraktiva och leder till en allmän expansion.

Möjligheten att investera i lättare, mindre tung och mycket billigare spårtrafik lite snabbare än vad som hittills har planerats, kunde diskuteras. En metod är att använda sig av PPP-lösning, eller som det numera kallas av Näringsdepartementet OPS-lösningar. OPS står för Offentlgi och Privat Samverkan.

Först redogjorde Björn Stråhle för hur PPP fungerar, med alla sina avtal, men med incitament för att bli klar sanbbt och effektivt. Därefter gavs exempel på investeringar som genomförts av Bombardier och av Alstom, som båda har kompetens och erfarenhet från andra stora anläggningar i andra länder. Det vore en fördel om Sverige kunde komma ikapp. Idag har Sverige hamnat på efterkälken, och det är alldeles i onödan.

Mötet avslutades med en paneldiskussion där Banverkets Irja Lööw och Stockholms stads Anette Scheibe båda framhöll hur mycket man satsar redan idag. Samtidigt kunde SLs styrelseledamot Lennart Kalderén inte annat än medge att pendeltågstrafiken inte höll måttet. Björn Sylvén framhöll att de alltför korta avtalsperioderna också bidrar till att operatörerna inte kan göra de mycket angelägna investeringa som krävs, för att upphandlingssystemet inte medger långsiktighet. Det krävs både nytänkande och ny organsiation. Flera närvarande satte sitt hopp till den svegforska utredningen och förslaget om ny regionindelning. Men frågan var om det inte är nödvändigt att redan innan dess bryta ut kollektivtrafiken ur landstinget och skapa ett kommunalförbund för kollektivtrafiken, så att man slipper den korsinfluens som uppstår när landstinget mest koncenterera sig på sjukvården. Stockholms län måste få en ny lösning snabbt, så att resenärerna kan välja kollektivtrafik. Och det finns ingen orsak att lämna sjöfarten utanför. Varför ska man inte kunna använda SL-biljetterna på båtarna? Det finns för många gamla fördomar i länet.