Stäng  

2007-01-20

Resenärerna lidande av för få spår Uppsala-Knivsta (Myrbacken)

En debatt pågår i Uppsala och UNT angående den bristande kapaciteten för tåg mellan Uppsala och Myrbacken söder om Knivsta, där Arlandabanan och stambanan går samman. Ända fram till den punkten finns faktiskt fyra spår från Stockholm, varav två går via Arlanda och två via Märsta. Ett inlägg av Ingemund Hägg, professor i företagsekonomi, i UNT 19 jan påtalar den bristande planeringen för kapacitetsförstärkning hos kommunerna Knivsta och Uppsala, och hos Banverket, som inte nämner något om förstärkning av kapaciteten mellan Uppsala och Stockholm i sin framtidsplan. Inte heller Upplands Lokaltrafik har drivit frågan om kapacitetsökning. Den bristande kapaciteten resulterar i förseningar, som resenärerna drabbas av. Tidtabellerna fungerar alltså inte i praktiken. Särskilt drabbas de tåg som är fullsatta, helt enkelt därför att det är vid dessa tidpunkter som det är flest tåg på banorna.

De åtgärder som har vidtagits är att pendeltågen från Uppsala till Arlanda och Upplands Väsby från 7 jan vänder i Uppsala istället för att gå vidare till Storvreta. Detta ger minskade förseningsrisker, och det påverkar också alla andra tåg.

Banverket har utrett frågan om ytterligare tåguppehåll för pendeltågen i Bergsbrunna och Alsike och konstaterat att det krävs fyra spår för att kunna inrätta pendeltågsstationer där.

Uppsalapendlarna är starkt irriterade över förseningarna som periodvis är mycket omfattande. Uppsalapendlarna är en av Sveriges största pendlargrupper (länk från Resenärsforum).

Det råder också ett stort missnöje med att resenärer till Arlanda ska betala 75 kr extra för att få stiga av i Arlanda. Bussarna går fortsatt fullsatta, och på Luftfartsverket finns en stor irritation över att inte fler åker tåg när nu järnvägen finns. Luftföroreningarna ska förbehållas flyget, som inte kan köras elektriskt, medan marktransporterna bör ske med eldrivna tåg. Det är en del i LFVs miljölinje.

Resenärsforum har tidigare skrivit om problemen med monopolavgifterna för på- och avstigning vid Arlanda C (se fliken arkiv)

(källa delvis UNT 2007-01-06 och 2006-01-19)