Stäng  

2007-01-18

Resenärsomdömen om trafikhuvudmän äntligen offentliga

SLTF genomför successivt en undersökning av kundnöjdhet bland alla sina trafikföretag. Hittills har endast resultaten för de företag som ligger bäst till redovisats offentligt. Undersökningarna görs genom successiva intervjuer med ett stort antal personer, såväl resenärer som icke-resenärer. Uppgifterna är därför mycket värdefulla som en barometer på situationen.

När nu läget publiceras för alla trafikföretagen visar det sig att spridningen ligger mellan 88 procent nöjda resenärer och 59 procent nöjda resenärer. De flesta ligger i intervallet 63-79 procent. I topp ligger Luleå stadstrafik. Andra företag som ligger högt är Jämtland och Norrbotten generellt, samt Örebro och Karlstads buss, liksom Skånetrafiken. Sämst kundnöjdhet konstateras bland SLs kunder med endast 59 procent nöjda.

Listan över rangordnade trafikhuvudmän är följande
Luleå 88
Jämtland 79
Norrbotten 77
Skåentrafiken 76
Örebro 76
Karlstadbuss 74
X-Trafik 73
Västerbotten 73
Dalatrafik 73
Kalmar 72
Halland 71
Kronoberg 71
Jönköping 71
Östgötatrafiken 70
Gotland 70
Värmland 68
Uppland 67
Sörmland 65
Västmanland 65
Västernorrland 64
Västtrafik 64
Blekinge 64
Uppsala 64
Umeå 63
SL 59

Uppfattningen om trafikföretagen bland personer som inte reser kollektivt ligger lägre än bland dem som reser. Huruvuda detta beror på att dessa valt bort kollektivtrafiken eller om det beror på okunskap framgår inte. Det kan säkerligen variera mellan länen. Spridningen ligger här mellan 46 och 78, där Gotland ligger sämst till med genomsnittet 46 (allmänheten, dvs både resenärer och icke-resenärer), där dock kollektivreseandelen är låg. Stockholm ligger på 55, och där är kollektivreseandelen hög.

(källa SLTF)