Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering   

Länkar

org & myndigh
EPF - rapport egen internationell resa minst 200 km
EPF samlar exempel på goda och dåliga situationer för att kunna vara konkreta i diskussioner
EPF European Passengers' Federation
Den europeiska samarbetsorganisationen för kollektivresenärer, som har sitt huvudkontor i Gent i Belgien. EPF har 30 medlemsorganisationer i 19 europeiska länder,
Jernhusen
Jernhusen sköter de 50 största stationshusen i Sverige.
Järnvägsfrämjandet
Lobbyorganisation som har många goda argument för byggande och drift av järnvägar. Svenska Järnvägsfrämjandet är en ideell förening med medlemmar i hela Sverige.
Resplus (Samtrafiken)
Resplus är Samtrafikens hemsida. där beskrivs olika samarbetsformer mellan trafikföretagen. Resplaneringen ligger numera på Resrobot.
SNF Naturskyddsföreningen
SNFs hemsida redovisar kollektivtrafikens miljöfördelar, samhällsnytta och ger många goda argument för kollektivtrafik
Spårväg och lightrail
Stark utveckling pågår i hela Europa och i Nordamerika. Flera projekt pågår i Norden. Spårväg ger pålitlighet, framkomlighet, tillgänglighet och goda gångegenskaper.
Stockholms trängselskatter
Trängselskatterna, som ska skapa bättre miljö och framkomlighet, av Stockholms stad kallade miljöavgifter, av Vägverket kallade Stockholmsförsöket, erfarenheterna redovisas här.
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik, tidigare SLTF, läns- och lokaltrafikens branschorganisation.
Trafikverket
Myndigheten både för spårtrafik, dvs järnväg, tunnelbana och spårväg och för trafik på gator och vägar. I dess ansvar ligger också samhällsuppdraget att tillgodose resenärsbehoven, inte bara infrastrukturfrågor.
regional resenärsorg
Gnestapendlarna
Boende i Gnesta som pendlar åt olika håll, mest mot Stockholm
Hallands Tågpendlare
tågpendlarna på Västkustbanan
Idégruppen Vi Resenärer
Fristående samarbetspartner till Resenärsforum
Kollektivtrafikant Stockholm
Kollektivresenärerna i Stockholm bearbetar främst SL
Läggesta-Strängnäs pendlarförening
ny pendlargrp 2011
Ostkanten - Nyköpings pendlarförening
Nyköpings, Oxelösunds och Trosas pendling mot Stockholm och mot Norrköping
Pendlarföreningen Tierp
Pendling från och till Tierp i riktning Uppsala, Stockholm och Gävle
Skånes Bilpool
I en bilpool kan man bli medlem och sedan hyra bil billigt när man behöver använda bil. Övriga resor gör man med fördel med kollektiva färdmedel eller rentav med taxi, eftersom totalkostnaden ändå blir rejält lägre än att hålla sig med en egen bil.
Skärgårdens Trafikantförening
Äldst och störst av alla trafikantföreningar
Sörmland-Närkespendlarna
Pendlingsfrågor från Flen, Katrineholm, Vingåker mot Stockholm, Norrköping och Hallsberg
TIM-pendlare
Resenärer norr om Mälaren Arboga, Västerås, Enköping.Stockholm
Uppsalapendlarna
Fokus på pendlingsmöjligheterna mellan Uppsala och Stockholm
Örebropendlarna
Hemsida för Örebropendlarna, som reser från eller till Örebro med tåg eller buss
Tidskrifter
Tidskriften Vi resenärer
Fristående tidskrift med aktuella artiklar som handlar om resenärers problem och möjligheter. Tidskriften ges ut av Idégruppen Vi Resenärer, som är helt oberoende av organisationen Resenärsforum.
xx bloggar om kollektivtrafik
Ljungbergs blogg
Handlar om nödvändigheten att satsa på kollektivtrafiken för miljöns, klimatets och energihushållningens skull