Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering   

Kontaktinformation

Resenärsforum
Centralplan 3, 111 20 Stockholm

Tel: 08 651 55 90

Generalsekreterare
Kurt Hultgren
tel 0707-88 44 77

Plusgiro: 489 64 27-4
IBAN:
SE22 9500 0099 6026 4896 4274
BIC: NDEASESS

Bankgiro 231-7931

Medlemsavgift
enskild person 250 kr per år
för 2017.
Lokala pendlargrupper och
resenärsgrupper kan ansluta sig.
Ideella föreningar, företag,
kommuner och kan också vara
medlemmar. Tag kontakt med
Resenärsforum!

e-post: href="mailto:info@resenarsforum.
se">info@resenarsforum.seResenärsforums
styrelseledamöter:

Ordf          Christina Axelsson, Huddinge

vice ordf Emil
Frodlund,Stockholm
kassör Anders
Björkström,Solna
Ledamot Johnny
Bröndt,Göteborg
Ledamot Mats Améen Lund
Ledamot Lars Nilsson Borlänge
Ledamot Christer Wilhelmsson, Kungsbacka
Ledamot Olle Ek Växjö

Ersättare Thomas Montgomery, Gävle
Ersättare Mårten Zetterman, Malmö
Ersättare Birgitta
Losman,Göteborg

Stephan Bösch Malmö

Redaktör Anders Björkström

Revisor Christer Jerström
Stockholm

Skicka oss er fråga


* Namn:
Telefon:
E-post:
Meddelande: