Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering       Internsidor   
Flera stora ombyggnadsarbeten på banorna kring Stockholm under sommaren

Under sommaren kommer kapaciteten att byggas ut på flera av spårtrafiklinjerna i Stockholmsområdet.
1.Saltsjöbanan ersätts av busstrafik under sommaren, för att i höst återgå till tågtrafik på en förbättrad bana, dock fortfarande med Henriksdal som slutstation. Till Slussen får man åka med specialdesignade bussar, målade som Saltsjöbanans tåg så länge Slussenbygget pågår.
2.Roslagsbanan har både Kårstagrenen och Österskärsgrenen helt eller delvis avstängd för dubbelspårsbyggen.
3.Svealandsbanan mellan Södertälje och Eskilstuna ersätts under en period med busstrafik medan dubbelspårsbygge pågår.
4.På Mälarbanan kommer pendeltågen på sträckan Sundbyberg-Jakobsberg att vara ersatta med busstrafik under större delen av juli ohc halva augsti på grund av fyrspårsutbyggnaden.
5.Efter sommaren återöppnas tvärspårvägen linje 22, mellan Solna och Sundbyberg i ena änden, och nu med genomgående spårvagnar vidare till Gullmarsplan och Sickla. På denna spårtrafiklinje är det ett olyckligt val av olika signalsystem som förorsakat driftsinställelse. När det nu blir klart har förvaltningingen äntligen lyckats installera samma signalsystem norr och söder om Alvik. Nu pågår också bygget att förlänga spårvägslinje 22 från Sickla udde till Sickla station på Saltsjöbanan, så att byte vid Sickla ska kunna ske direkt över plattformen. Detta är särskilt angeläget eftersom Saltsjöbanan för närvarade bara går till Henriksdal och inte kör till Slussen. Anslutingen med spårvagn 22 till Sickla station har aviserats till oktober 2017, men andra uppgifter anger att den inte blir klar förrän 2018.
(2017-06-22)


Dags att betala 2017 års årsavgift till Resenärsforum
Resenärsforum är beroende av att alla betalar sin medlemsavgift för att vi ska kunna fortsätta med vår intensiva kamp för bättre förhållanden för kollektivresenärerna. Årsavgiften för 2017 är endast 250 kr, som bör betalas till bankgiro 231 7931 eller till plusgiro 489 64 27-4. Glöm inte att skriva ditt namn i textfältet, eftersom inte
alla banker visar vem som gjort inbetalningen. Betala gärna före årsskiftet!
(2016-12-05)


Äntligen kontokort utan kod i storstadsbussar - Skåne först

Skånetrafiken blir den första av de tre storstadsregionerna som tar det stora steget framåt att tillåta kontokortsbetalning i stadstrafik. Sedan ett par år är det möjligt att sälja biljetter i
lokaltrafik för ett måttligt belopp utan att behöva tvinga köparen att använda pin-kod vid
köpet. Pin-kod går inte att hantera i tät stadstrafik eftersom det tar tid för varje
påstigande. Om man däremot kan stoppa in sitt kort och få en biljett debiterad utan pinkod, så kan det gå snabbt. Eftersom det idag är ett stort problem att alla ovana resenärer vägras resa med kollektivtrafiken ifall den påstigande inte har ett plastkort med en viss lokal valuta, separat för varje län - och kontanter inte heller accepteras - då uppstår stora problem. Två län i Sverige har föredömligt erbjudit kontantköp: Jönköpings och Kronobergs län. Det finns ingen lag som förbjuder kontanter, det är bara "bortrationaliserat" i övriga län. I Uppsala län har kontokortsförsäljning tillämpats sedan ett par år, med goda resultat. I Karlstad har
stadstrafiken accepterat kontanter med ett påtagligt högre pris, vilket dock gärna
accepteras av tillresta besökare, som därmed vunnit tid och sluppit besvär.

Resenärsforum gratulerar Skånetrafiken till detta stora steg. Eftersom det handlar om att
anskaffa en kortläsare i varje buss kommer metoden att införas successivt. Första stadstrafik i Skåne med kontokortsbetalning blir stadstrafiken i Lund, som från den 3 april inför
kortbetalning. Övriga städer kommer stegvis: Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Hässleholm, Ängelholm, och Ystad. Det handlar alltså om Skånetrafikens gröna bussar. Skånetrafikens gula bussar, i landsbygdstrafiken, har redan tidigare accepterat kontokort.

Från Resenärsforums sida förutsätter vi att även utländska kontokort accepteras, exempelvis danska kontokort. Inte alla besökare har köpt biljett i förväg. Alla resenärer vill då och då göra spontanresor,och det måste fungera.
(2016-04-03)


Sverige har accepterat COTIF 1999
I januari 2015 avslutades COTIF-utredningen, som syftade till att Sverige skulle ansluta sig till
det internationella regelverket för transportansvar i järnvägstrafik enligt internationell överenskommelse som infördes redan år 2000. Den gången biträdde aldrig Sverige
den nya överenskommelsen. Sverige var det enda land vid sidan av Italien som aldrig skrev under 1999. Sverige dröjde kvar vid de tidigare COTIF-reglerna från 1980. I COTIF-tredningen
studerades också en del andra viktiga ansvarsförhållanden. Ett sådant var utredningens förslag att utvidga regressrätten för tågoperatörer på den som vållar skador eller örseningar. Utredningen föreslog att tågoperatörerna skulle kunna kräva regress på Trafikverket i
de fall Trafikverket var vållande. Operatörerna har ju numera skyldighet att ersätta
resenärerna för förseningar, och ibland är det Trafikverket som är vållande. I det gamla regelverket kunde inte tågoperatörer kräva ersättning från Trafikverket, vilket var egendomligt, eftersom Trafikverket i högsta grad är en aktör i tågtrafikens genomförande. COTIF-utredningens förslag lades av regeringen fram för riksdagen, som beslutade att
Sverige skulle ansluta sig till COTIF 1999. Dock hade regeringen i sin proposition tagit bort
möjligheten till regressrätt för operatörerna på Trafikverket, vilket är mycket beklagligt. Den
regressrätten är nödvändig för att alla parter ska känna incitament att minska skador och
förseningar.
(2015-12-15)


Kinnekullebanans tåg ska gå vidare till Örebro
Det har nu beslutats att tågen som hittills gått från Lidköping till Hallsberg ska fortsätta till
Örebro och tillbaka sju gånger om dagen. Detta har beslutats av Västra Götalands region och
Örebroregionen i samarbete. Från Örebroregionens sida ser man att detta betyder bättre förbindelser för Laxå mot Örebro. Förbättringarna genomförs 2016.
(2015-10-19)


Folketinget beslutade igår att bygga tunneln mellan Lolland och Femern
Folketinget i Köpenhamn beslutade igår den 28 april att bygga den stora fasta förbindelsen i form av en tunnel mellan Lolland (Rödby) och Femern (Puttgarden). Den nya tunneln ska
innehålla en dubbelspårig järnväg och fyra körfält väg. Beslutet fattades igår i samband med att Angela Merkel besökte Köpenhamn och träffade drottning Margrete och den danska statsministern Helle Throning Smith. Den nya snabbjärnvägen gör att resan med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg kommer att kunna gå på två och halv timme. De tidigare planerna
på att bygga en bro övergavs för ett par år sedan, sedan man konstaterat att en stålbro skulle kräva import av extremt stora mängder stål, medan en betongtunnel kan tillverkas av
lokala råvaror. Projekteringen har redan påbörjats.

Tunneln ska stå färdig 2024, då också den tyska järnvägen från Lybeck till Puttgarden ska vara elektrifierad och de danska sträckorna från Köpenhamn till Rödby elektrifierade och delvis utbyggda till dubbelspår. Att byggtiden förlängs till 2024 innebär att byggkostnaderna kan fördelas på flera år, vilket blir lättare att finansiera.
(2015-04-29)Enkelt resa med tåg till kontinenten
För utlandsresor kan det nya Interrailkortet användas. Det kostar för personer under 25 år
2100 kr för fem resdygn inom en femtondagarsperiod, och gäller då i alla Europas länder. Det priset gäller i andra klass. För personer fyllda 60 år kostar kortet i andra klass fem resdagar 2480 kr. Samma giltighet, fem resdagar av femton i hela Europa i första klass kostar 4 180 kr för personer 26-59 år (för senior 60år 3780 kr). Priserna är aktuella sommaren 2016. Priserna har sjunkit sedan euron blivit billigare, och stiger något när euron blir något dyrare. Nya ändringar sker med viss eftersläpning när eurons värde varierar.

Ett kort som gäller femton dagar i sträck finns nu också. Eventuella sittplatser eller
sovplatser tillkommer. Man kan också köpa ett kort som bara gäller i ett land, men med fritt
resande under de dagar man valt. Mer om nya Interrail kan läsas på SJ ABs hemsida Köp biljett där man kan läsa under rubriken 'utlandsresa'.

Det är ofta billigare att köpa ett Interrailkort för att resa till mellersta Europa, eftersom
det gäller genom hela Danmark och Tyskland, tumregelsvis allt bortom Hamburg eller Berlin.
Varför inte åka till Wien, till Schweiz eller Italien eller Spanien? Dessutom ger det möjligheten att resa olika vägar eller göra uppehåll på valfritt ställe på vägen. Interrailkortet
ger frihet och är förmånligt.

Observera att man inte längre kan köpa Interailkort av SJ på de tre biljettkontoren som finns kvar. Man kan köpa Interrailkort på Tågbokningen, tel 0771-75 75 70. Då får man Interrailkortet hemskickat. Man bör beställa det tre dagar före avresan, och det kan hämtas ut på utlämningsställen för Postnord eller Bring, även på helger. SJ säljer också biljetter till Köpenhamn, och vidare från Köpenhamn kan man resa utan
platsbiljett, om man så önskar.

Den som vill köpa utlandsbiljetter över disk kan göra det på Stockholm C, men inte hos SJ utan i biljettkiosken som säljer turistarrangemang och drivs av Stockholm Turist, mitt
på golvet i Centralhallen. Tag med passet, eftersom passnumret ska fyllas i. Övriga tågbiljetter till hela Europa och för resor inom länder i övriga Europa kan också köpas där.

Resebyrån Centralens Resebutik i Kalmar (i Kalmar C stationshus) säljer utlandsbiljetter alla
dagar i veckan. Telefon till Kalmar Centralens Resebutik är 0480-36 22 10. Sedan SJ har slutat låta biljetter köpta i Kalmar skrivas ut på SJs biljettskrivare måste alla biljetter köpas i pappersform. De skickas per post till den som beställer. Man kan köpa per telefon eller beställa per mejl på info@resebutik.se.


Om Resenärsforum
Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation. Vi samarbetar med ett trettiotal lokala och regionala resenärsgrupper runtom i Sverige, och Resenärsforums styrelse företräder olika väderstreck. Resenärerna reser med olika färdmedel, tåg, buss, spårvagn, tunnelbana och båtlinjer. Resenärsforum är som konsumentorganisation medlem i
Sveriges Konsumenter. Resenärsforum är också en aktiv medlem i den europeiska
resenärsorganisation EPF, European Passengers' Federation. I EPF ingår 35
medlemsorganisationer i tjugo europeiska länder. Genom EPF förs också överläggningar med EU-Kommissionen, särskilt DG MOVE, men också med CER (de europeiska järnvägsföretagen) och UITP (lokaltrafikunionen). Man kan som enskild person stöda Resenärsforum genom medlemskap, vilket kostar 250 kr per år. Beloppet betalas till Resenärsforums bankgiro
231-7931 eller till plusgiro 489 64 27-4. Ange namn och kontaktuppgifter i textfältet, eftersom somliga banker inte vidarebefordrar inbetalarens namn. Kontaktuppgifterna kan också lämnas på Resenärsforums hemsida under fliken kontakt.
 

EUs tågpassagerarförordning ska revideras

2017-11-27

EUs Passagerarförordning för tågresenärer (1371/2007) håller nu på att revideras. Resenärsforum har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Det görs på två sätt. Dels ger vi våra synpunkter till den svenska regeringens justitiedepartement, som hanterar frågan i Sverige. Dels ger vi våra synpunkter direkt till EU-kommissionen och dess enhet DG MOVE (transporter). Flera förbättringar kan noteras. Det föreskrivs i förslaget att biljetter ska kuna köpas ombord när det inte varit möjligt att köpa på stationen. Det gäller särskilt för personer med funktionsnedsättningar, men det måste i princip gälla vilken resenär som helst. Det finns ju ingen legitimation som säger vem som har funktionsnedsättningar. Vidare ställs större krav på tågoperatörerna när det gäller genomgående biljetter, så kallade direktbiljetter. Alla fjärrtågslinjer ingår i fortsättningen i Passagerarförordningen, inga undantag godkänns. Resenärsforum har påpekat att framkomstgarantin måste utökas till att gälla alla tågresor utan undantag för korta resor. Resenärsforum påpekar också att Passagerarförordningen förutsätter att det finns en ansvarig instans för stationerna, en "stationsförvaltare". Detta är viktig för resenärerna eftersom stationerna i Sverige saknar övergripande ansvarig instans, de är "ingenmansland". Det beror på att regeringen inte har utsett någon att ha det övergripande ansvaret. Att det finns fem olika fastighetsägare på en station har inget som helst med statinsservicen att göra, eftersom det inte finns någon som svarar för den gemensamma stationsservicen, den som resenärerna är beroende av. Vi förutsätter att EUs krav och regeringens klokskap kommer att medföra ett beslut i denna viktiga resenärsservicefråga


Den föreslagna nationella planen för infrastrukturen räcker inte

2017-11-24
Resenärsforum har i sitt yttrande till regeringen skrivit att det behövs betydligt större insatser för kollektivtrafiken för att klara de utmaningar som samhället står inför. Nya stambanor behövs av kapacitetsskäl, och där kan det krävas att finansieringen sker genom lån eftersom Trafikverkets budget inte räcker till. Ett nationellt program för kollektivtrafiken behövs, på samma sätt som det finns regionala program. Stationsservicen måste fungera och därför behöver regeringen utse en stationsförvaltare, enligt EUs önskemål. Någon måste ha det sammanhållande ansvaret för stationsservicen.

Vidare påpekar Resenärsforum att Trafikverkets kalkylmetod ASEK värderar kollektivresenärernas restid till ett mycket lägre värde än bilisternas restid är värd, vilket leder till felaktiga slutsatser. Alla människor ska värderas lika, alldeles särskilt av en statlig myndighet i ett demokratiskt land. Metoden ASEK måste omedelbart ändra sina restidsvärden och använda lika värden för alla människor.Kalkylmetoder som värderar bilresor högre än kollektivtrafkresor snedvrider samhällsekonomiska kalkyler

2017-10-19
Resnärsforum påtalar i sitt yttrande över Region Skånes plan för regional infrastruktur att beräkningsmetoder som används snedvrider resultaten. Bilisters tidsvinster värderas högre än kollektivresenärers tidsvinser, vilket direkt påverkar hur regionen gör sina prioroiteringar. Dessutom föreslås utbyggnad av flera vägar inom Skåne, medan Trafikverkets ledning har deklarerat att det inte lämmpligt att bygga mer vägar när vi ska säkertsälla att vårt fossilberoende ska minska. Vägunderhåll ska genomföras, men inte utbggnader. Samtidigt finns stora krav på kollektivtrafikens kapacitet, när den ska ta emot långt fler resenärer än som reser idag. Då är det kapaciteeten i spårburen trafik som ska öka, tillsammans med utökad busstrafik. Och spårtrafiken har en viktig roll genom att den erbjuder snabba resor för en mycket stor del av befolkningen inom regionen och till angränsande platser. Den under de senaste decennierna starkt eftersatta satsningen på spårburen kollektivtrafik har nu visat sig bli alltmera problematisk.

Resenärsforum har inlämnat sitt remissyttrande till Region Skåne.


Resenärsforum yttrar sig över Cykelutredningen

2017-09-01
Utredningen om cykeltrafiken och dess roll i samhället och i samverkan med kollektivtrafiken är klar och regeringen har begärt remissyttrande. Resenärsforums yttrande understyker vikten av att cykelresor kan göras i anslutning till längre kollektivtrafikresor, liksom cykelförflyttningar i stor utsträckning kan väljas istället för korta bilresor. De flesta bilresor är faktiskt korta, och cykelturer eller kollektivtrafikresor skulle kunna svara för en stor del av de resor som sker med bil idag.

Det är också viktigt att konstatera att det inte finns några motsättningar mellan kollektivtrafik och cykling. Kombinationen är önskvärd. Utbyggnad av separata gångbanor och cykelbanor bör ske i stor skala. Dessutom bör kollektivtrafiken i ökad utsträckning utformas så att cyklar kan medföras. Det går idag bra på Öresundståg och i vissa övriga regional tågsystem, men både bussar och långväga tågresor har ofta onödiga begränsingar vad gäller transport av cyklar. Även om pollettering av cyklar inte längre är möjlig, så kan flexibla utrymmen i vissa vagnar göra att cyklar kan medföras av resenären själv, med eller utan en mindre extra avgift. Den nya pendeltågsstationen Stockholm Odenplan har öppnats för cykeltransporter i uppgången mot Vanadisvägen, medan fortfarande Stockholm C/City inte är tillåten för cyklar.


Öresundstågen återfår tiominuterstrafiken

2017-08-21
Från den 4 september kommmer ett antal ytterligare öresundståg att läggas in i trafiken över Öresundsbron. Det blir tiomninuterstrafik under några morgontimmar och under eftermiddagen. Samtidigt kommer restiderna att förkortas, nästan till de tidigare restiderna. Det beror på att uppehållstiderna vid Kastrup och i Hyllie kommer att förkortas. De nya restiderna blir 39 minuter från Hovedbanegården till Malmö C. Det tidigare normala restiden var 35 minuter, så fortfarande finns en förbättringspotential.

När tågen kommer i sina normala omloppsplaner medför det också att fler tågavgångar kommer att kunna gå med flera tågsätt i samma tåg, dvs längre tåg och fler sittplatser.

Under den alltför långa period som Öresundstågens trafik har varit inskränkt har en särskild överenskommelse träffats mellan SJ AB och Öresundstågen om att öresundbijetter på vissa villkor har kunnat användas i SJs X2000, som ju har en överkapacitet av sittplatser mellan Malmö och Köpenhamn. Det går visserligen inte mer än ett X2000-tåg varannan timme i vardera riktnngen, men i vissa tidslägen har detta varit en avlastning. Man bör också känna till att det hela tiden gått att köpa vanlig biljetter som gäller med SJ-tågen, dessutom med i vissa fall lägre biljettpriser. Dessa biljetter gäller då förstås endast på SJ-tågen. Sådana biljetter kan fortfarande köpas.Öppna två nya stationer för regionaltåg kring Stockholm

2017-07-12
Uppgradera Mälardalstrafiken – det finns vissa möjligheter redan idag. Karlberg station och Södra station bör erbjuda uppehåll för vissa regionaltåg.

Äntligen är Citybanans tunnel under Stockholm klar och SLs pendeltåg går på separata spår hela vägen från Södra station till Tomteboda, så att de kan gå separat från regionaltågen och fjärrtågen. Det betyder bekvämare byten för dem som ska byta till tunnelbanan och det betyder bättre tillgänglighet till stora delar av innerstan för pendeltågsresenärerna. Det som nu återstår för att förbättra situationen för övriga resenärer i Mälardalen – den stora region som faktiskt medverkat i finansieringen av Citybanan – och dessa är nu under sommaren i stor utsträckning utsatta för provisorier och ersättningstrafik, allt för att öka kapaciteten även i regionaltågstrafiken. Men hittills har inte några höga ambitioner presenterats. De kommer säkert, och de handlar troligen mest om turtäthet och restider. Men det finns åtskilligt andra förbättringar behöver studeras seriöst som inte har egentligen lagts på bordet. Därför är det nu på tiden att lyfta den frågan.

Hela storstockholmsregionen, det vill säga mälardalslänen, har starka behov av goda kontakter med Stockholm, och inte bara med det som ligger närmast till vid Centralen. Det är bra att man kan byta till tunnelbanan på några stationer, men bytet vid Stockholm C har inte förbättrats för regionaltågsresenärerna. De kan fortfarande gå av vid Centralen och byta till tunnelbanan, de kan gå av vid Flemingsberg och ta pendeltågen, och för dem som kommer på Västeråsbanan kan man byta till tunnelbanan vid Sundbyberg. Om ett antal år kommer man att kunna byta vid Barkarby, men det är många år dit. Regionaltågsresenärerna norrifrån kan bara nå Centralen för att få ett bra byte till tunnelbanan och för att nå pendeltågen måste man byta redan i Märsta, vilket ger en påtagligt längre restid. Resandet från Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping, liksom för regionaltågsresenärer från Östergötland kan med dagens trafikering endast använda Stockholm Central. Det krävs bättre tillgänglighet till södra innerstan och till norra innerstan även för regionaltågsresenärerna. Alla ska inte till Centralplan.

Pendeltågen använder inte längre Karlbergs station, som står oanvänd, vilket gör att det nu kan bli möjligt att låta vissa regionaltåg göra ett uppehåll i Karlberg. Det har inte varit möjligt tidigare på grund av plattformskapaciteten så länge SL-pendeltågen använt Karlberg. Nu finns möjligheten. Många resenärer önskar nå sitt resmål på Karolinska sjukhuset och Institutet eller till Sankt Eriksgatan. Intressant nog kan tillgängligheten till halvcentrala delar i Stockholm ökas både för norrifrån och söderifrån kommande. Södra stations ena plattform står idag tom och utan användning, eftersom alla SL-pendeltåg använder den norra plattformen. Vid den södra plattformen passerar det ena regionaltåget och fjärrtåget efter det andra utan att stanna. Även här finns möjligheter att låta vissa regionaltåg stanna så att resenärer till Södermalm får en avsevärd tidsvinst. Med genomgående regionaltåg, genom Stockholm, betyder det också att vissa genomgående regionaltåg skulle kunna stanna både vid Karlberg och vid Södra station, vilket betyder en ytterligare tidsvinst för de resenärer som ska genom staden till andra sidan Slussen.

  [ Läs mer ]

Alla tillstånd nu klara för ringlinje för pågatåg i Malmö – två nya stationer

2017-06-30
Sedan nu miljötillståndet har kommit att trafikera den så kallade Kontinentalbanan i Malmö med persontåg finns förutsättningar att bygga två ny stationer i Malmös östra stadsdelar. Persontågen till Trelleborg och till Ystad går sedan Citytunneln i Malmö öppnades genom Citytunneln och dessa tåg stannar i Triangeln, Hyllie och Svågertorp innan tågen går vidare mot Trelleborg och Ystad. Innan Citytunneln öppnades gick Öresundstågen via Kontinentalbanan till Svågertorp, men i byggandet av Öresundsförbindelsen ingick att så få tåg som möjligt, i princip bara godstågen, skulle köra på gamla sträckan genom östra Malmö. Nu har stadsbyggnadsintressena i Malmö kommit fra till att de östra stadsdelarna också behöver få god kollektivtrafik. Därför har en ringlinje planerats för pågatåg på Kontinentalbanan och tillbaka till Malmö Central genom Citytunneln. Avsikten är att två nya stationer ska ge mycket bättre kollektivtrafik i östra Malmö. Dels ska den tidigare stationen Persborg rustas upp och användas, dels ska en ny station byggas vid Rosengård, invid korsningen av Amiralsgatan. Det finns också en station Östervärn som kommer att kunna trafikeras.

Planeringen för ringlinjen i Malmö har pågått under de senaste två åren, men beslut om miljövillkoren har måst inväntas. Nu är alla formella tillstånd klara. Det har talats om att kunna öppna trafiken med pågatåg vid tidtabellsskifet i december 2017, men det är oklart om bygget och upprustningen av de två stationerna hinner bli färdiga till dess.

Kontinentalbanan, banan raka vägen från Malmö till Trelleborg, kallas så eftersom det i äldre tid fanns en regionaljärnväg från Malmö till Trelleborg via Vellinge som hade namnet Malmö-Trelleborgs Järnväg. Kontinentalbanan byggdes direkt till Trelleborg när tågfärjorna till Sassnitz skulle börja gå 1909. Den använde samma infart till Malmö C österifrån som Simrishamnsbanan och senare Ystadbanan. Förr fanns många järnvägar i Skåne. Nu är dagens järnvägar desto intensivare trafikerade. Regiontrafiken i Skåne har en flerårsplan för utvecklingen av kollektivtrafiken med tåg, bussar och spårvagnar.


Stockholms pendeltåg - ändringar inför trafikstarten på Citybanan

2017-05-25
Den 10 juli börjar pendeltågen i Stockholm, alla linjer, gå genom Citybanans tunnel under centrala Stockholm. Den nya stationen Stockholm City är en av de numera fem olika stationer som ingår i den stora knutpunkt som Stockholm C är, både för regionala, lokala och långväga resor. Med alla pendeltågslinjer avses här de tre linjerna som passerar Stockholms centrum: linjerna 35 Bålsta-Nynäshamn, linje 36 Södertälje-Märsta och linje 38 Älvsjö-Arlanda-Uppsala. Alla dessa kommer dessutom att stanna vid den nya stationen Stockholm Odenplan, som ersätter Karlberg för de nuvarande pendeltågen. Samtidigt sker vissa ändringar i busstrafiken i Stockholms innerstad, så att anslutningarna mellan pendeltåg och stadsbussar kan ske vid Odenplan istället för vid Karlberg.

Att turtätheten inte omedelbart utökats trots att kapaciteten i spårsystemen nu utökas hänger samman med att hela trafiksystemet måste trimmas in, så att det nya systemet kan fungera fullt ut. Senare kommer ökad turtäthet att införas.

De nya stationerna vid Centralen och Odenplan har glasdörrar i plattformskanterna, och det ökar säkerheten för passagerarna. Båda stationerna har fått en påkostad konstnärlig utsmyckning, och alla resenärer kommer att uppskatta de rymliga, välbyggda och välordnade plattformarna. Det kommer att bli något mindre trångt och kortare att gå för många resenärer vid byten. Möjligen kan man befara att bytena vid Odenplan kommer att skapa trängsel på Odenplans tunnelbaneplattform, som ju blivit smalare genom att rulltrapporna från pendeltågen ligger i glasade hus mitt på plattformen.

Inför inkopplingen av Citybanan kommer dock pendeltågen att vara delvis inställda på den centrala delen av sträckorna genom Stockholm under en dryg vecka. Det gäller från den 29 juni till den 9 juli, med olika avstängningar under tre olka perioder. Pendeltågen från Södertäljelinjen kommer att tillfälligt vända i Älvsjö, och därifrån anordnas en ersättande busslinje till tunnelbanan i Telefoplan. Pendeltågen på Nynäsbanan kommer vissa dagar att få vända i Farsta strand, där anslutning kan fås från tunnelbanans station Farsta strand, visserligen med en lång gångsträcka till tunnelbanan.

Pendeltågen från Bålsta kommer bussar att gå mellan Jakobsberg och tunnelbanestationen Hjulsta. Tågen norrifrån, från Märsta och Uppsala-Arlanda kommer som det er ut att gå till Stockholm C, även när pendeltågstrafiken mellan Älvsjö och Stockholm C är inställd. Vissa dagar under perioden kommer pendeltågen att trafikeras, fastän med starkt reducerad trafik på den centrala sträckan till Älvsjö.

Den 9 juli invigs Citybanan av statsminister Stefan Löfven, Trafikverkets generaldirktör Lena Erixon och Stockholms län landstings Trafiknämnds ordförande Kristoffer Tamsons. Den ordinarie trafiken genom Citybanans tunnel startar på morgonen den 10 juli.

  [ Läs mer ]
  2017-11-20
Ytterligare en stombusslinje inrättas i Stockholm
Det stora tidtabellsskiftet för järnvägarna medför också att regionaltrafiken med tåg ch bussar anpassas. I Stockholms innerstad kommer en ny stombusslinje att börja köra. Stombusslinjerna har extra pålitlig turtäthet och kortare körtider genom viss signalprioritering och vissa kollektivkörfält. Det är också stombusslinjerna som trafikeras med blåa bussar i Stockholm, en färg som är avsedd att visa att stombussarna har hög prioritet liksom spårvagnar på andra turtäta linjer. Den stockholmska spårvagnsfärgen är blå. Det finns sedan tio år fyra stombusslinjer i Stockholms innerstad, linjerna 1,2,3 och 4. Den nya linjen kommer att heta linje 6, och den kommer att erbjuda en snabb tvärförbindelse i norra innerstan från Ropsten via Odenplan till Karolinska. Den kommer att betjäna nya bostadsområden i Hjorthagen och i Hagastaden, och den kan erbjuda bra byten vid Odenplan både till och från tunnelbanan och till och från pendeltågen vid den nya pendeltågsstationen Odenplan.2017-10-23
DSB slutar köra IC-tåg till Ystad - rekommenderar Öresundståg med byte i Malmö
Sedan Öresundsbron öppnades har DSB kört ett tåg kallat Bornholmeren från Hovedbanegården i Köpenhamn, över bron och till Ystad med anslutning till Rönnebåten i Ystad. Dessa tåg har inte stannat i Malmö, inte ens i Svågertorp, där de passerat på väg mellan bron och Ystadsbanan. Däremot har dessa tåg stannat i Svedala, och vem som helst har naturligtvis kunnat resa med dessa tåg mellan Svedala och Ystad. Men de har huvudsakligen varit avsedda för danska bornholmsresenärer. Från tidtabellsskiftet den 10 december 2017 kommer DSB inte längre att köra dessa tåg. Resenärerna hänvisas till att resa med vanliga Öresundståg och byta tåg i Malmö till tåg mot Ystad. Det är helt nära från stationen i Ystad till Rönnebåtens kajplats, och lika nära från Skånetrafikens ystadståg som från DSBs. Resenärerna kan enkelt byta tåg på Hyllie station.


2017-09-01
Tvärspårvägen linje 22 förlängs till Sickla station 2 oktober
Under sommaren har upprustnings-arbeten genomförts på Saltsjöbanan (linjerna 25 till Saltsjöbaden och 26 till Solsidan). Under sommaren har olika ersättningsbussar körts. Från den 18 september kommer tågen åter att gå in till Henriksdal, som är den provisoriska slut-stationen under Slussens ombyggnad. En helt ny station har byggts i Sickla istället för den gamla hållplatsen. Nu står den nya stationen klar med ett spår för Saltsjöbanans tåg och två spår
för spårvägslinje 22 till Hammarby Sjöstad, Gullmarsplan,
Alvik och Solna. Byte mellan Saltsjöbanan och tvärspårvägen
kan göras över plattformen utan trappor eller ramper. Tvärspår-vägen har också upprustats under sommaren och spårvagnstrafiken på den nu förlängda linje 22 kommer att starta den 2 oktober. Linjen har förlängts från Sickla udde till Sickla station. Då kommer enkla byten att kunna genomföras i Sickla för alla som har nytta av direktresor mellan Nacka och södra och västra Stockholm, utan att passera innerstaden.2017-06-30
SJ kräver åtgärder från Trafikverket för att undvika nya tågkaos
Resenärerna och tågoperatörerna har konstaterat att inställd tågtrafik på grund av ofarbara spår drabbar alla mycket hårt. SJs vd Crister Fritzson har nu i ett möte med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon krävt av att tre särskilda regler måste tillämpas för att förebygga sådana kaossituationer som inträffade i midsommeratrafikens inledning. 300 ooo resenärer drabbades av det olyckliga kabelbrott som gjorde att all trafik söderut från Stockholm C drabbades under en stor del av dagen. De tre kraven gäller 1.att stora banarbeten som riskerar att drabba omfattande trafik inte ska planeras till stora resdagar, 2. att förberdelser ska finnas för snabb tågomledning till andra banor, något som måste vara planerat i förväg och 3. att informationen om avbrottets varaktighet och om försenade avgånger måste bli realistiska och inte ges i orealistiska små steg. Trafikverket måste respektera både resenärer och operatörer. SJ har denna gång förorsakats kostnader på omkring 20 Mkr i ersättningar till resenärer, och resenärerna kunde inte genomföra sin planerade och betalda resor, vilket både vållar problem, oro och andra kostnader.


2017-05-25
Nya nattåg Köpenhamn-Hamburg och Hamburg-Köpenhamn
Från 2 juni och hela sommaren t om 31 augusti går ett IC-tåg på natten mellan Köpenhamn och Hamburg. Det avgår från Köpenhamn 22.55 och går via Odense och Flensburg till Hamburg med ankomst 05.28. Det ger goda möjligheter att fortsätta resan med snabba ICE-tåg genom Tyskland i olika riktningar. Det är visserligen ett sittvagnståg, men det ger en resmöjlighet på natten genom Danmark som har saknats sedan sovvagnen från Köpenhamn till Köln och Basel försvann för några år sedan. I motsatt riktning går ett IC-tåg från Hamburg 23.42 med ankomst till Köpenhamn 06.59.

För den som inte gillar att flyga eller som anser att man bör undvika att flyga av miljöskäl har det de senaste åren varit svårt att göra långresor utan extra övernattningar på hotell under vägen. Det finns flera grupper som har framhållit sovvagnstrafiken söderut från Köpenhamn som en särskilt angelägen nattförbindelse. Att nu DSB och DB har bestämt sig för att åtminstone erbjuda denna nattförbindelse är mycket värt. Det har funnits långsamma tåg som gått på de flesta av delsträckorna, men genom att sammanföra dessa till ett genomgående tåg kan nu den genomgående resmöjligheten erbjudas.

Det har också funnits en dålig nattbussförbindelse via färjeleden Rödby-Puttgarden där resenärerna tvingas lämna bussen under färjeturen mitt i natten, och med oacceptabla avgångs- eller ankomsttider vid 2-tiden eller 3-tiden på natten.

En obruten resa i ett tåg som har bra avgångs- och ankomsttider kan däremot fungera i många fall, även om det inte håller samma nivå som en sovvagnsresa.


2017-05-05
Id-kontrollerna vid Kastrup slopas
Regeringen har beslutat att från den 4 maj kl 00.00 slopa id-kontrollerna för resenärer med tåg, buss och färja mellan Danmark och Sverige. Detta betyder en avsevärd lättnad för resenärerna. Dock kommer restiden ännu inte att gå tillbaka helt och hållet till tiden före id-kontrollernas införande, eftersom tidtabellerna inte går att ändra så snabbt. Det blir fortfarande några minuters uppehåll på Kastrup och polisgränskontrollen i Hyllie kvarstår. Nu kommer bilister och kollektivresenärer att behandlas lika. Kollektivresenärerna har tidigare utsatts för större problem än billisterna.

Pendlargrupperna har på olika sätt försökt påverka situationen och det är glädjande att regeringen nu har funnit att problemen är så stora och säkerheten sådan att det är dags att slopa id-kontrollen.

Resenärerna hoppas att tiominuterstrafiken som tidigare gällde under morgnar och eftermiddagar också snart ska återkomma. Hittills har endast tjugominuterstrafik tillämpats, och tågen har endast bestått av två enheter istället för av tre. Det har helt enkelt gått åt fler vagnar för att klara av att köra tomtåg från Köpenhamn till Kastrup så länge id-kontroller och byte av plattform försvårade resandet. Så småningom ska situationen kunna återgå till den mycket uppskattade turtätheten med tillräckligt många sittplatser.
2017-02-05
Resenärsforums dialog med RKM Stockholm
Nyligen sammanträffade Resenärsforums ordförande Christina Axelsson och generalsekreteraren Kurt Hultgren med Stockholmslandstingets trafiknämndsordförande Kristoffer Tamsons. En av frågorna som dryftades var införande av kontokortsläsare i alla bussar, även i innerstaden. Det finns ju en överenskommelse mellan Svensk kollektivtrafik och Bankföreningen om att kontokort kan användas utan pin-kod vid biljettköp som har låga belopp, under 200 kronor. Flera län har infört detta, huvudsakligen mindre län, och Stockholms och Västra Götalands län släpar efter. Skånetrafiken har nyligen infört kontokortsläsare även i stadstrafik, även i Malmö. Beskedet från Kristoffer Tamsons var att frågan om betalning studeras, men att det inte finns några beslut på gång.

Däremot framhöll Kristoffer Tamsons att reskassekorten nyligen försetts med möjligheten att lägga in en automatladdning på 200 kr när värdet gått ned till noll. Det betyder att man inte plötsligt ställs inför ett tomt kort. Vidare är det nu på gång att man ska kunna prenumerera på månadskort. Det går till så att man tecknar avtal om automatiskt nyköp av ett 30-dagarskort när det gamla gått ut. Avgiften dras via autogiro. Sedan börjar det nya kortet gälla från den första dagen det används. Det betyder att det kan uppstå en eller flera dagar utan resor just i skarven, något som kan förskjuta giltighetstiden några dagar framåt. Denna möjlighet kommer också att gälla på motsvarande sätt för årskort, som också ska kunna prenumereras för en kommande 365-dagarsperiod.

Frågan om det gick att kombinera ett periodkort med en reskassa på samma plastkort fick dock inget svar. Det kan vara önskvärt när en regelbunden resenär med periodkort önskar resa med Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar. Där gäller ju SLs reskassekort, men priserna är lite högre på båtarna än på landbacken. Och periodkorten gäller ju inte på waxholmsbåtarna. Och man ska inte behöva ha två skilda kort, eftersom det blir omöjligt att skilja på vilket kort som är vilket. Resenärsforum ser fram mot den förbättringen. Och kontokortsläsarna är ndövändiga för att välkomna alla ovana resenärer. Det är ett krav när nu inte kontanter accepteras och många biljettautomater har slopats.


2017-01-25
Regeringen beslutar att Trafikverket ska underhålla banor
Regeringen har nu beslutat att Trafikverket ska sköta en del av banunderhållet i egen regi. Det betyder att Trafikverket återigen kommer att besitta den kompetens om behövs för både förebyggande och avhjälpande underhåll. I första hand är det det avhjälpande underhållet, liksom den löpande kvalitetskontrollen som måste skötas av Trafikverket. Genom att besitta den direkta kunskapen om banornas tillstånd och behov blir det lättare att göra insatser innan det behöver bli stora trafikavbrott och tveksamheter om vilken entreprenör sm ska göra vad. Varje trafikavbrott drabbar resenärerna. Att Trafikverket skulle sköta detta elementära underhåll var också det som Resenärsforum krävde i rapporten 'Ett lyft för järnvägen' 2014, och det var det som var tydligt i den Alexanderssonska utredningen Järnvägens Organisation. Det har tagit tid att få detta beslut från regeringen, men nu är det fattat.

Resenärsforums nästa förhoppning om enkla men nödvändiga ändrade förutsättningar är att stationernas service ska bli ett ansvar för någon samordnande instans. Detta har Resenärsforum efterlyst länge. Det är också en tydlig brist som drabbar resenärerna, och den har påpekats även av Alexanderssonska utredningen. Det räcker inte att stationernas olika markbitar med kvadratmetrar som ägs av olika parter (Trafikverket, Jernhusen, kommunen, privata fastighetsägare, länstrafiken m fl) är tydliga för ägarna. Ägandet räcker inte. Dessutom har operatörerna inte någon roll alls i ägandet men i servicen. Resenärerna ser inte till några ägogränser, och alla operatörer hänvisar till någon annan. För resenärerna är det viktigt att någon svarar för servicen, som inte får hamna mellan stolarna. Det är fallet idag. Vi ser fram emot ett beslut även gällande stationsservicen. Någon måste utpekas som den samordnande stationsförvaltaren med ett övergripande ansvar.
(KH)